Categorie: MENS en MAATSCHAPPIJ

over testamenten, notariële akten etc.

Toen, op 6 september: gevangenisstraf voor vervalser.

Het provinciaal Geregtshof in Overijssel heeft bij arrest van 6 dezer, Joel Denneboom, van Slagharen onder ambt Hardenberg, schuldig verklaard aan het te kwader trouw gebruik maken van drie valsche acten, wetende dat de daaronder gestelde handteekeningen van Israël Denneboom, valsch waren, en hem met verzachtende omstandigheden veroordeeld tot gevangenisstraf voor den tijd van één […]

Toen, op 5 september 1757: akte van ‘scheiding en deling’.

Op 5 september 1757 werd een prachtige onderhandse akte geschreven, waarin de erfgenamen van Marcelis Baerselman de boedel verdeelden. Het stuk is bewaard gebleven in het archief van de Vereeniging tot beoefening van Overijssels Regt en Geschiedenis. Deze ‘akte van scheiding en deling’ betrof de nalatenschap van van Marcelis Baerselman, die indertijd advocaat in Hardenberg […]

Toen, op 11 augustus 1966: de joodse nalatenschap.

Het Noord-Oosten van 12 augustus 1966 schreef:“Hardenberg. Bij graafwerkzaamheden op de hoek van de Fortuinstraat, waar aannemer J.W. Hamhuis een nieuw winkelpand gaat bouwen voor Jamin, stuitte men op een hoeveelheid munten en kostbaarheden, die doen denken aan een oorlogstragedie. De politie is met de zaak op de hoogte gesteld, terwijl het aannemersbedrijf graag alles […]

Ontsnapt uit Ommerschans.

In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 4 maart 1861 schreef men:“Hardenberg, 28 febr. In den nacht tussen 26 en 27 dezer kwamen drie uit de Ommerschans losgebroken deserteurs aan de tusschen Ommen en Heemse gelegen herberg de Wolf om daar te logeren. Door de rijksveldwachters der divisie Ommen echter achterhaald, die bijgestaan door […]

Toen, op 8 november: de gestoorde klokkenmaker.

In de serie ‘ingekomen en verzonden brieven’ van de gemeente Ambt Hardenberg wordt onderstaande brief bewaard, gedateerd 8 november 1859. Het handelt om de krankzinnige klokkenmaker Hermannus Hendrikus Voors te Slagharen. Brief aan de bestuurders van het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te Deventer. Wij hebben de eer u mede te deelen dat blijkens eene brief […]

‘De wonderdokter’

In het archief van de voormalige gemeente Ambt Hardenberg vonden we deze brief, gedateerd 22 juli 1842, gericht aan de Officier van Justitie te Deventer: “Harmen Schuurman, arbeider, wonende aan de Dedemsvaart in deze gemeente, bij de min verligte werkklasse bekend staande als wonder- of tooverdoctor, oefent deze zijne practijk niet alleen in deze gemeente, […]

Tragedie in Kloosterhaar.

In de nacht van negen op tien maart 1901 vond in Kloosterhaar een tragische gebeurtenis plaats. Het Utrechts Nieuwsblad en andere kranten meldden daarover op 27 maart: “Men meldt uit Ambt Ommen: Naar aanleiding van een gerucht, dat de ongehuwde vrouw J.V., oud 21 jaar, wonende in het naburige Kloosterhaar, moeder was geworden, terwijl het […]

Volgende pagina »