Categorie: Kruserbrink

Afbraak watermolen.

In het Salland’s Volksblad van 16 juni 1916 lezen we:“Bewerkt hout. Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens maandag 19 juni om twee uur ter plaatse te verkoopen: voor het waterschap ‘De Kruisebrink’, de afbraak van den watermolen bij het kerkhof te Hardenberg, bestaande uit Amerikaansch grenen en vuren balken, leggers, planken, kamraderen, eiken as, bliksemafleider, […]