Categorie: Heemse

Toen, op 29 augustus…: Oranjefeest in Heemse.

Uit de krant: Kunst en vrolijk feestvermaak te Heemse. De feestelijkheden te Heemse dragen een apart karakter. Men beoefent daar zang- en muziekkunst, die wel een bijzonder hoog peil heeft bereikt en men speelt daarnaast op zo’n ongekunstelde wijze volksspelen, dat het een genoegen is om daaraan mee te doen of er getuige van te zijn. […]

‘Molengoot’ in gebruik. genomen.

Op maandag 2 december 1940 werd het nieuw gebouwde werkkamp op ‘De Haar’ bij Heemse in gebruik genomen, aldus de Zwolsche Courant. Die dag namen 192 werklozen uit Den Haag en Rotterdam hun intrek in de barakken. Zij zouden te werk gesteld worden in de ontginnen in Ambt Hardenberg. Het kamp op ‘De Haar’, later […]