Categorie: CURIOSITEIT

merkwaardigheden

Toen, op 15 september: komeet bezorgt pijn en nat pak.

Het Algemeen Handelsblad van 17 september 1858 meldde:“Hardenbergh, 15 sept. Wanneer men in vroegere eeuwen de staartsterren te voorschijn zag komen, beschouwden bijgeloovige en onkundige menschen dit als een voorteeken van ongeluk. Ook thans heeft de staartster haar ongemak medegevoerd. Terwijl twee personen de Dedemsvaart passeerden en onophoudelijk naar de staartster zagen, had een hunner […]

Toen, op 5 augustus: vrouw ondergedoken.

Deventer Dagblad, 5 augustus 1887:“Toen de bakker H.v.E. te Ommen dezer dagen op een morgen wakker werd, bemerkte hij tot zijne verwondering, dat niet alleen zijne vrouw, met wie hij reeds eenigen tijd in niet te beste verstandhouding leefde, maar ook zijne kinderen, onderscheidene meubels en f 400 verdwenen waren. Na veel moeite is het […]

Toen, op 26 december: de laatste witte muts.

Op 26 december 1967 overleed de laatste inwoonster van Lutten die een ‘witte muts’ droeg in het dorp. Het was Geertruida (Trui) Veneman-Geertman. Het Noord-Oosten schreef enige tijd later: “Een bekend figuur uit ons dorp (Lutten) overleed op 82-jarige leeftijd. Het was mevr. Veneman-Geertman die nog altijd draagster was van een witte muts, zowel door […]

Toen, op 8 november: de gestoorde klokkenmaker.

In de serie ‘ingekomen en verzonden brieven’ van de gemeente Ambt Hardenberg wordt onderstaande brief bewaard, gedateerd 8 november 1859. Het handelt om de krankzinnige klokkenmaker Hermannus Hendrikus Voors te Slagharen. Brief aan de bestuurders van het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te Deventer. Wij hebben de eer u mede te deelen dat blijkens eene brief […]

‘De wonderdokter’

In het archief van de voormalige gemeente Ambt Hardenberg vonden we deze brief, gedateerd 22 juli 1842, gericht aan de Officier van Justitie te Deventer: “Harmen Schuurman, arbeider, wonende aan de Dedemsvaart in deze gemeente, bij de min verligte werkklasse bekend staande als wonder- of tooverdoctor, oefent deze zijne practijk niet alleen in deze gemeente, […]

Eerste brandweervrouw in Hardenberg.

Deze foto is gemaakt op 10 juni 1977. We zien v.l.n.r. bode Jan van der Kamp, brandweervrouw HendriĆ«t van der Vinne en bode Albert Boers. HendriĆ«t was een van de eerste vrouwelijke brandweerlieden in Nederland. Zij is lang lid geweest van de vrijwillige brandweer Hardenberg, begonnen als centraliste (eerst in het politiebureau, later in de […]

Veldwachter Van Laar.

Bij een speurtocht in het archief van de voormalige gemeente Stad Hardenberg stuitten we bij toeval op een bijzonder aardig document. Het bewuste archiefstuk dateert van 26 januari 1859 en is geschreven door een ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de kantonrechtbank in Ommen. In zijn brief aan mr. Jan van Delden, de burgemeester van […]