Categorie: veldwachter

Toen, op 5 augustus: vrouw ondergedoken.

Deventer Dagblad, 5 augustus 1887:“Toen de bakker H.v.E. te Ommen dezer dagen op een morgen wakker werd, bemerkte hij tot zijne verwondering, dat niet alleen zijne vrouw, met wie hij reeds eenigen tijd in niet te beste verstandhouding leefde, maar ook zijne kinderen, onderscheidene meubels en f 400 verdwenen waren. Na veel moeite is het […]

Ontsnapt uit Ommerschans.

In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 4 maart 1861 schreef men:“Hardenberg, 28 febr. In den nacht tussen 26 en 27 dezer kwamen drie uit de Ommerschans losgebroken deserteurs aan de tusschen Ommen en Heemse gelegen herberg de Wolf om daar te logeren. Door de rijksveldwachters der divisie Ommen echter achterhaald, die bijgestaan door […]

Eervol ontslag veldwachter Schuldink.

Met ingang van 1 juli 1914 werd door de Commissaris van de Koningin eervol ontslag verleend aan de toenmalige veldwachter van Ambt Hardenberg, Jannes Schuldink. Hij zou worden opgevolgd door zijn zoon Egbert die eerst jachtopziener te Brummen was.Op deze foto zien we de oude veldwachter, samen met zijn vrouw Hermina Schutte. Jannes en Hermina […]

Jubileum veldwachter Schuldink.

Op donderdag 9 juni 1904 herdacht gemeenteveldwachter Schuldink de dag waarop hij 25 jaar daarvoor zijn ambt aanvaardde. In het Salland’s Volksblad lezen we dat Schuldink ‘steeds met onverdroten ijver de belangen der gemeente Ambt Hardenberg behartigd en altijd heeft getoond een man op zijn post te zijn’. Schuldinks jubileum ging niet ‘geheel onopgemerkt voorbij’. […]

Tragedie in Kloosterhaar.

In de nacht van negen op tien maart 1901 vond in Kloosterhaar een tragische gebeurtenis plaats. Het Utrechts Nieuwsblad en andere kranten meldden daarover op 27 maart: “Men meldt uit Ambt Ommen: Naar aanleiding van een gerucht, dat de ongehuwde vrouw J.V., oud 21 jaar, wonende in het naburige Kloosterhaar, moeder was geworden, terwijl het […]

Veldwachter Van Laar.

Bij een speurtocht in het archief van de voormalige gemeente Stad Hardenberg stuitten we bij toeval op een bijzonder aardig document. Het bewuste archiefstuk dateert van 26 januari 1859 en is geschreven door een ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de kantonrechtbank in Ommen. In zijn brief aan mr. Jan van Delden, de burgemeester van […]

Toen, op 18 juni 1959: veldwachter Vosjan overleden.

Het Sallands Volksblad van 19 juni 1959 schreef: “Johannes Fredrikus Vosjan, oud ruim 85 jaar. Een bekende ingezeten is niet meer. De vroegere veldwachter Vosjan, afkomstig uit Ommen, is in het ziekenhuis overleden. Vele jaren was hij hier als veldwachter werkzaam en tot voor enige dagen genoot hij een goede gezondheid, alleen zijn gezicht was […]