Categorie: BEDRIJF en BEROEP

allerlei beroepen en industrieën

Hardenberg’s middenstand gaat met haar tijd mee.

De krant ‘De Drie Dorpen’ schrijft in 1952: “In de jaren na de oorlog is Hardenberg’s middenstand altijd buitengewoon actief geweest. Geen kosten of moeiten werden gespaard om zowel het in- als exterieur te verfraaien en wat nog meer zegt zo efficiënt mogelijk te maken. Talrijke zakenmensen voerden ingrijpende verbouwingen in, waardoor de Voorstraat, Hardenberg’s […]

Toen, op 5 september 1757: akte van ‘scheiding en deling’.

Op 5 september 1757 werd een prachtige onderhandse akte geschreven, waarin de erfgenamen van Marcelis Baerselman de boedel verdeelden. Het stuk is bewaard gebleven in het archief van de Vereeniging tot beoefening van Overijssels Regt en Geschiedenis. Deze ‘akte van scheiding en deling’ betrof de nalatenschap van van Marcelis Baerselman, die indertijd advocaat in Hardenberg […]

Toen, op 5 september: 100-jarig jubileum parochie Slagharen.

De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 2 september 1943 meldde: “Slagharen. Zondag 5 september wordt het 100-jarig bestaansfeest gevierd van de parochiekerk te Slagharen, toegewijd aan de H. Alphonsus de Liguori. De herdenking van dit jubileum zal uitsluitend een kerkelijk karakter dragen. Uit de geschiedenis van de parochiekerk deelt ‘De Tijd’ het volgende mede: […]

Toen, op 5 augustus: vrouw ondergedoken.

Deventer Dagblad, 5 augustus 1887:“Toen de bakker H.v.E. te Ommen dezer dagen op een morgen wakker werd, bemerkte hij tot zijne verwondering, dat niet alleen zijne vrouw, met wie hij reeds eenigen tijd in niet te beste verstandhouding leefde, maar ook zijne kinderen, onderscheidene meubels en f 400 verdwenen waren. Na veel moeite is het […]

Familie Simon Blein.

Op 15 maart 1936 vestigde Simon Blein Mzn zich als winkelier in manufacturen en confectie aan de Voorstraat no. 101 in Hardenberg (op de hoek van de Voorstraat en de Fortuinstraat). Simon was geboren op 30 april 1907 te Gramsbergen. Hij had als bijnaam ‘Duutsen Simon’.

Ontsnapt uit Ommerschans.

In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 4 maart 1861 schreef men:“Hardenberg, 28 febr. In den nacht tussen 26 en 27 dezer kwamen drie uit de Ommerschans losgebroken deserteurs aan de tusschen Ommen en Heemse gelegen herberg de Wolf om daar te logeren. Door de rijksveldwachters der divisie Ommen echter achterhaald, die bijgestaan door […]

Toen, op 6 december 1889: over de komst van de Marechaussee brigade.

In het Salland’s Volksblad van 1 februari 1952 verscheen onderstaande bijdrage die de komst van de marechaussee brigade naar Hardenberg memoreerde: “Het Is in de winter van het jaar 1890. Een ijzigkoude wind blaast door het stille plaatsje Hardenberg. Niemand heeft het in de winter druk, behalve de varkenslachters, die bijna dagelijks erop uittrekken om […]

Volgende pagina » « Vorige pagina