Categorie: architect

Uit de oude doos…

Vandaag tonen we u een mooie oude foto van het stationsgebouw te MariĆ«nberg, gemaakt omstreeks 1910. Het gebouw was toen zo’n vijf jaar in gebruik (officieel geopend op 1 februari 1905 toen de exploitatie van de lijn Hardenberg-Zwolle begon).Het station is gebouwd in opdracht van de NOLS (Noordooster Lokaalspoorweg) die onder andere de spoorlijnen Zwolle-Stadskanaal […]

Toen, op 16 september: aanbesteding bouw pastorie Heemse.

De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 26 augustus 1868 bevatte deze advertentie: “Aanbesteding. Op woensdag 16 september 1868, des voormiddags te 10 ure, zullen de architecten W. en F.C. Koch, ten huize van H. Kampman te Heemse, namens het Collegie van Kerkvoogden der Ned. Herv. Gemeente te Heemse, publiek aanbesteden: Het bouwen eener pastorie […]