Categorie: AFBEELDINGEN

foto, film, dia, zegel, stempel

De sanering van de binnenstad…

In de jaren ’60 en begin ’70 zijn veel oude panden in de binnenstad van Hardenberg gesloopt (helaas!). In het kader van ons project ‘oude huisplaatsen’ zijn we nu bezig met het in kaart brengen van de geschiedenis van de panden op de Hoge Doelen en Lage Doelen (grotendeels afgebroken). Daarvoor zijn we op zoek […]

Toen, op 5 september: akte van ‘scheiding en deling’.

Op 5 september 1757 werd een prachtige onderhandse akte geschreven, waarin de erfgenamen van Marcelis Baerselman de boedel verdeelden. Het stuk is bewaard gebleven in het archief van de Vereeniging tot beoefening van Overijssels Regt en Geschiedenis. Deze ‘akte van scheiding en deling’ betrof de nalatenschap van van Marcelis Baerselman, die indertijd advocaat in Hardenberg […]

Toen, op 29 augustus: Oranjefeest in Heemse.

Uit de krant: Kunst en vrolijk feestvermaak te Heemse. De feestelijkheden te Heemse dragen een apart karakter. Men beoefent daar zang- en muziekkunst, die wel een bijzonder hoog peil heeft bereikt en men speelt daarnaast op zo’n ongekunstelde wijze volksspelen, dat het een genoegen is om daaraan mee te doen of er getuige van te zijn. […]

Zegel van Stad Hardenberg.

Nog in 1923 bekrachtigden ambtenaren van de gemeente Stad Hardenberg documenten met een fraai ‘zegel in rode wassche’. Dit zegel werd gedrukt op een simpele hinderwetvergunning, maar is daarom niet minder fraai. Het zegel toont de bekende beeltenis van de Heilige Stephanus de martelaar, ‘staande in een met rijen pilaren voorzien kerkgewelf’.

Zoekplaatje nr. 6174:

Een kijkje in de keuken van Lambert en Jantien Beugelink aan de Lentersdijk in Rheezerveen. Kunt u ons nog vertellen wie de kinderen zijn en waar de familie precies woonde? Dominee Loor heeft deze prachtige dia gemaakt. We horen ’t graag!

Volgende pagina »