Categorie: Stichting Historische Projecten Hardenberg

Berichten van SHP

Toen, op 28 juli…

Deze foto toont de achterzijde van de gigantische ‘ansichtkaart’ die jarenlang op de achtergevel van de Oudheidkamer in Hardenberg prijkte. De kaart (met daarop: Groeten uit Hardenberg) was gemaakt naar een fragment van een echte prentbriefkaart. De muurschildering was ontworpen door kunstenaar Ab Bout uit Slagharen, in samenwerking met kunstenaar Wolter Wiegerinck uit Raalte, tijdens […]

Zegel van Stad Hardenberg.

Nog in 1923 bekrachtigden ambtenaren van de gemeente Stad Hardenberg documenten met een fraai ‘zegel in rode wassche’. Dit zegel werd gedrukt op een simpele hinderwetvergunning, maar is daarom niet minder fraai. Het zegel toont de bekende beeltenis van de Heilige Stephanus de martelaar, ‘staande in een met rijen pilaren voorzien kerkgewelf’.

Zoekplaatje nr. 6174:

Een kijkje in de keuken van Lambert en Jantien Beugelink aan de Lentersdijk in Rheezerveen. Kunt u ons nog vertellen wie de kinderen zijn en waar de familie precies woonde? Dominee Loor heeft deze prachtige dia gemaakt. We horen ’t graag!

Toen, op 23 juli…

Deze fraaie onderhandse akte dateert van 23 juli 1806, vandaag precies 213 jaar geleden. Het betreft de vastlegging van een overeenkomst waarbij Lambert Goris en echtgenote Hendrikjen Ribberink, wonende te stad Hardenberg, verklaarden hun ‘eigendommelijke zitplaats in de kerk alhier, op de eerste bank aan de noordzijde van de gang’ voor negentig gulden te hebben […]

Toen, op 20 juli…: de eerste stoomboot in Hardenberg!

Het Sallands Volksblad van 20 juli 1923:“Hardenberg. Deze week was Hardenberg getuige van een ongewoon verschijnsel: een stoomboot bij de Vechtbrug! “Nie dagewesen”. Een profetie van bloei voor Harda’s handel en verkeer? Een woord van dank komt zeer stellig toe aan onzen technischen adviseur van den Waterstaat, den heer Mulder, onder wiens bekwame en volhardende leiding […]

Toen, op 17 juli…

Dit proces-verbaal van verrichten en bevindingen is geschreven door de veldmaarschalk hertog van Brunswijk Wolfenbutel tijdens zijn inspectie van de frontieren (grenzen) in 1754: Vertrek van Coeverden naar Hardenberg. Te Coeverden dus alles opgenomen en geëxamineerd hebbende, verreisde ik van daarop woensdag den 17 juli 1754 naar den Hardenberg ’s morgens ten elf uuren, en […]

Volgende pagina »