Categorie: Stichting Historische Projecten Hardenberg

Berichten van SHP

Toen, op 18 oktober…: watersnood in Bergentheim.

Op 18 oktober 1933 was er een dijkdoorbraak in Bergentheim.De Vechtstreek van zaterdag 21 oktober meldde:“Dijkdoorbraak. Onder leiding en toezicht der Nederlandse Heidemij worden in de gemeente Ambt Hardenberg verschillende grondwerkzaamheden verricht. Zo is men ook bezig met het verbeteren van een duiker onder de Van Riggelenswijk te Bergentheim. Woensdagavond ongeveer 9½ uur, toen de […]

Toen, op 16 oktober…

Het nationale dagblad: voor het Nederlandsche volk, van 16 oktober 1943 meldde: “Kameraad J.F. Overbeek burgemeester van Hardenberg(Van onzen Sallandschen berichtgever)Zooals reeds gemeld, is kameraad F.J. Overbeek uit Hengelo (O.) benoemd tot burgemeester van Hardenberg. Kam. Overbeek is districtsorganisator voor Overijssel der N.S.B. De nieuwe burgemeester van Hardenberg stad en land, kam. F.J. Overbeek, is […]

Toen, op 13 oktober…: over de Drumband Heemse.

Het Noord-Oosten van 13 oktober 1965 meldde:“Op het concours van de Bond van Chr. Harmonie- en Fanfarekorpsen in Overijssel haalde de drumband Heemse een eerste prijs in de hoogste afdeling zwaar. Bij de terugkeer in Heemse werden de gelukkigen bloemen aangeboden door de zangvereniging ‘Zanglust’ in Heemse. Het opmerkelijke van dit resultaat is dat de […]

Toen op 12 oktober…: in plaats van kaarten.

Het Nieuw Israëlitisch Weekblad van 22 september 1926 bevatte deze advertentie, waarin Truitje Leman uit Hardenberg aankondigde te gaan trouwen met Jacob Meuleman uit Almelo. Ze werden op dinsdag 12 oktober 1926 getrouwd in de synagoge in Hardenberg en naderhand vond ’t feest plaats in Hotel De Bruin. Truitje Meuleman-Leman overleed op 11 juni 1943 […]

Toen, op 10 oktober…: hoog bezoek!

Op 10 oktober 1817, vandaag precies 202 jaar geleden, ontving Stad Hardenberg hoog bezoek. Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden, de tweede zoon van Koning Willem I, stopte er even tijdens zijn inspectiereis langs de militaire troepen in de noordelijke provincies. De prins reed met zijn gevolg van Ommen via Hardenberg naar Coevorden, alwaar hij de […]

Toen op 9 oktober…

Het Salland’s Volksblad van 9 oktober 1925 meldde:“Hardenberg gaat vooruit en we schreven het al eerder – dat is te zien aan verschillende winkelhuizen. Wat een verschil bij nu 25 jaar geleden! Daar hebt ge den nieuwen meubelwinkel van den heer J.R. Zweers. Aan het bestaande winkelpand is nu nog een tweede winkel toegevoegd. De […]

Toen, op 8 oktober…

Op 8 oktober 1941, tijdens de Tweede Wereldoorlog, verleende de Hoge Raad van Adel een nieuw heraldisch wapen aan de gemeente Hardenberg. De gemeenten Ambt Hardenberg en Stad Hardenberg waren op 1 mei van dat jaar samengevoegd tot de nieuwe gemeente Hardenberg. Anders dan veelal wordt beweerd, is de samenvoeging geen idee en besluit van […]

De sanering van de binnenstad…

In de jaren ’60 en begin ’70 zijn veel oude panden in de binnenstad van Hardenberg gesloopt (helaas!). In het kader van ons project ‘oude huisplaatsen’ zijn we nu bezig met het in kaart brengen van de geschiedenis van de panden op de Hoge Doelen en Lage Doelen (grotendeels afgebroken). Daarvoor zijn we op zoek […]

Toen, op 4 oktober…: dokter Koster gestorven.

De krant ‘Het nieuws van den dag’ van 9 oktober meldde:“Te Lutten, gemeente Ambt-Hardenberg, is overleden de algemeen geachte en beminde geneesheer H.Th.M. Koster, in den ouderdom van 73 jaar. Méér dan 40 jaren lang heeft hij aldaar eene drukke practijk uitgeoefend. In zijne laatste levensjaren echter was hij door ziekte genoodzaakt zijn ambt neder […]

De oudste bouwtekeningen in het Hardenbergs Archief…

Twee eeuwen geleden, in oktober 1818, werden tekeningen gemaakt voor de verbouw en uitbreiding van het bestaande éénklassige schooltje in Gramsbergen. De, nog zeer summiere, bouwtekeningen en de bijbehorende begroting zijn bewaard gebleven in het geïnventariseerd archief van de voormalige gemeente Gramsbergen. Het schoolgebouwtje werd ’16 voeten’ vergroot. De bestaande gevels werden afgebroken en de […]

Volgende pagina »