Categorie: kalender

www.historischeprojecten.nl

Toen, op 13 oktober 1928: notarishuis verkocht.

Dit briefje werd getypt op 13 oktober 1928, in opdracht van notaris Johannis Zwamborn. Hij had kort ervoor zijn standplaats Heemse verruild met Zutphen. Het notariskantoor annex woonhuis op de Brink in Heemse werd overgenomen door zijn opvolger mr. Frans Willem van Riemsdijk uit Andijk. Althans, Van Riemsdijk had er 8.000 gulden voor geboden en […]

Toen, op 12 oktober 1914: boterfabriek ‘Salland’.

Op 12 oktober 1914 verleed notaris Zwamborn te Heemse een overeenkomst tussen de fam. Van Riemsdijk in Hellendoorn en de Boterfabriek Salland in Hardenberg. De grosse van de akte is bewaard gebleven in het familiearchief Van Riemsdijk.De overeenkomst betreft de vestiging van een recht van opstal op een perceel dat eigendom was van de familie […]

Toen, op 11 oktober 1892: verbouw winkel Bromet.

Op 11 oktober 1892 vond in hotel Van Munster de openbare aanbesteding plaats voor de verbouw van het woon- en winkelhuis van koopman Philip Meijer Bromet en echtgenote Esther Cohen. Deze advertentie werd geplaatst in de Dedemsvaartsche Courant. Het pand van Bromet bestaat nog steeds en is tegenwoordig geadresseerd aan de Voorstraat 18a, alwaar sinds […]

Toen, op 8 oktober 1940: leuzen op het wegdek.

Op 8 oktober 1940 typte de opperwachtmeester-brigadecommandant van de divisie marechaussee te Hardenberg deze brief, gericht aan de burgemeester van de gemeente Ambt Hardenberg. In de brief rapporteerde hij over de bevindingen van een onderzoek naar aanleiding van een mededeling van NSB’er Willem baron van Ittersum te Heemse. Deze was ‘ter ore gekomen’ dat in […]

Toen, op 08 oktober 1941: het nieuwe wapen van de gemeente Hardenberg.

Op 8 oktober 1941, tijdens de Tweede Wereldoorlog, verleende de Hoge Raad van Adel een nieuw heraldisch wapen aan de gemeente Hardenberg. De gemeenten Ambt Hardenberg en Stad Hardenberg waren op 1 mei van dat jaar samengevoegd tot de nieuwe gemeente Hardenberg. Anders dan veelal wordt beweerd, is de samenvoeging geen idee en besluit van […]

Toen, op 6 oktober 1942: winkelpanden vrijgekomen.

Dit briefje werd op 6 oktober 1942 getypt door opperwachtmeester-brigadecommandant Lok van de brigade marechaussee te Hardenberg. Hij meldde dat de twee winkelpanden van de joodse families Leman en Blein aan de Voorstraat in Hardenberg waren vrijgekomen, daar de ‘voormalige bewoners’ waren ‘overgebracht naar een jodenkamp’…

Te koop: ansichtkaarten.

Bij het digitaliseren en online beschikbaar stellen van onze ansichtkaarten krijgen we – letterlijk en figuurlijk – een steeds beter beeld van onze collectie. De scans worden ontsloten op het online platform MijnStadMijnDorp, zodat ze ‘voor de eeuwigheid’ digitaal duurzaam kunnen worden bewaard. Soms ontdekken we dan ook dat we een kaart dubbel hebben. Die […]

Volgende pagina »