Categorie: kalender

www.historischeprojecten.nl

Toen, op 1 september: wat er zoal gebeurde.

Op 1 september 1807 overleed de vrouwe van Heemse, Clara Feyoena baronesse van Raesfelt, née van Sytzama. Op 1 september 1913 werd de ‘Hardenberger Coöperatieve Credietbank voor den Middenstand’ officieel geopend. Op 1 september 1948 vond de oprichtingsvergadering plaats van wat later de Stichting Oudheidkamer Hardenberg zou worden. Op 1 september 1955 werd voor het […]

Bedrijf & Beroep: dokter Vasbinder.

In deze serie willen we stilstaan bij alom bekende bedrijven, middenstanders en beroepen in Hardenberg en omgeving. Vandaag iets over de geschiedenis van huisarts Vasbinder in Gramsbergen. De prachtige foto’s bij dit artikel zijn bewaard gebleven in de omvangrijke beeldcollectie van het Nationaal Archief. Ze zijn gemaakt in de jaren 1944 en 1945 en werpen […]

Toen, op 17 juli 1807: het kerkorgel van Clara Feyoena.

Op 17 juli 1807, werd in de Witte- of Lambertuskerk in Heemse een heus kerkorgel in gebruik genomen. Die dag werd het orgel voor het eerst bespeeld door de ‘Examinator, den weleerwaarde heer P.A. Schultz, rector te Bentheim’. Het door Georg Hein Quellhorst gebouwde orgel was geschonken door de Vrouwe van Heemse: Clara Feyoena baronesse […]

Toen, op 1 mei 1930: gouden bruidspaar Hofsink-Hofsink.

Op donderdag 1 mei 1930 herdachten Jan Hofsink en Geesjen Hofsink dat ze vijftig jaar waren getrouwd. Dat op zich is misschien niet zo bijzonder meer, want gouden huwelijken werden en worden wel vaker gevierd. Toch is het jubileum van het echtpaar Hofsink-Hofsink wel bijzonder geweest, want zij haalden daarmee de krant. De Provinciale Overijsselsche […]

Toen, op 19 maart 1825: Clara Stolte overleden.

“Onze dierbare moeder Clara Stolte, weduwe Jacobus van Riemsdijk, tijdelijken Scholtus des Kerspels Hardenbergh, Heemse en Gramsbergen, overleed deze morgen om 6 uren aan de gevolgen eener apoplectische ziekte, omtrend welker gelukkigen afloop wij, ondanks haren hoogen ouderdom van ruim 82 jaren, in het eerst wel is waar eene blijde hoop voeden, doch welke zich, […]

Bedrij & Beroep: bakker Van Laar.

De krant ‘De Drie Dorpen’ schrijft in 1952: “In de jaren na de oorlog is Hardenberg’s middenstand altijd buitengewoon actief geweest. Geen kosten of moeiten werden gespaard om zowel het in- als exterieur te verfraaien en wat nog meer zegt zo efficiënt mogelijk te maken. Talrijke zakenmensen voerden ingrijpende verbouwingen in, waardoor de Voorstraat, Hardenberg’s […]

Toen, op 13 maart 1933: Auke Vos overleden.

Uit De Vechtstreek van 18 maart 1933:“In memoriam: Auke Vos. Velen zijn diep getroffen, toen hun het bericht bereikte van het plotseling overlijden van den heer A. Vos, directeur der zuivelfabriek alhier. Tot in de ziel getroffen stonden de Slagharense ingezetenen op dien droeven dinsdagmorgen – 14 maart – bijeen. Medelijden met de zwaar beproefde […]

Toen, op 9 maart 1941: werken in Duitsland.

Regelmatig snuffelen we in oude archieven om onderzoek te doen naar de geschiedenis van Hardenberg en omgeving. In de vele kilometers aan dossiers treffen we dan soms zaken aan die het predicaat ‘opmerkelijk’ of ‘bijzonder interessant’ verdienen. Zo waren we onlangs in Zwolle in het Historisch Centrum Overijssel en ploegden daar door de dossiers van […]

Toen, op 4 april 1813: brief aan mijn lieve Engelina.

De inventaris op het archief Van Riemsdijk (tak Hardenberg-Almelo) is online gezet. Het archief beslaat de periode 1604-2016, telt 1,8 strekkende meter en bestaat uit 223 beschreven archiefstukken. De collectie wordt bewaard in het depot van het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle. De inventaris beschrijft op stuks-niveau alle bewaarde archivalia. Een van de documenten in […]

Volgende pagina »