Auteur: Dinah

Geschiedenis van Hardenberg, Overijssel, Nederland

Toen, op 26 december 1967: de laatste witte muts.

Op 26 december 1967 overleed de laatste inwoonster van Lutten die een ‘witte muts’ droeg in het dorp. Het was Geertruida (Trui) Veneman-Geertman. Het Noord-Oosten schreef enige tijd later: “Een bekend figuur uit ons dorp (Lutten) overleed op 82-jarige leeftijd. Het was mevr. Veneman-Geertman die nog altijd draagster was van een witte muts, zowel door […]

Toen, op 7 december 1936: dodelijk auto-ongeluk in Baalder.

Op 8 december 1936 overleed landbouwer Derk Jan Schutte uit Baalder. De plaatselijke krant ‘het Sallands Volksblad’ schreef enkele dagen later:“Doodelijk auto-ongeluk onder Baalder. Op den provinciaalen weg alhier werd maandagmiddag tegen 4 uur de 53-jarige landbouwer D.J. Schutte door een passerende automobilist aangereden en zoo ernstig gewond dat hij in hopeloozen toestand in het […]

Toen, op 30 november 1815: katerstede Binnenkamp op de Rheezerkamp.

Achter onze schermen wordt druk gewerkt aan het in kaart brengen van de geschiedenis van alle oude erven en katersteden in de voormalige gemeenten Ambt Hardenberg en Gramsbergen. Het is een ‘online’ klus. M.a.w. u kunt onze vorderingen van dag tot dag volgen op onze website, want alle nieuwe aanvullingen worden meteen verwerkt. Uit het […]

Toen, op 29 november 1836: orkaan in Den Velde.

Op 29 november 1836 verwoestte een orkaan het kleine schooltje van Den Velde. Ook aan vele andere gebouwen in de gemeente werd grote schade toegebracht. De burgemeester schrijft de volgende dag aan de gouverneur der provincie: “Ik vinde mij verpligt uw excellentie bij dezen te berigten dat de storm van gister nademiddag en avond alhier […]

Toen, op 28 november 2008: monumenten in Hardenberg.

Monumentenboek

Tien jaar geleden alweer, op vrijdag 28 november 2008, mochten we als Stichting Historische Projecten ons boek ‘Monumenten in de gemeente Hardenberg’ presenteren. De boekpresentatie vond plaats in het oudste monument, de Witte- of Lambertuskerk in Heemse. Het meer dan 500 pagina’s tellende boek werd een groot succes. Binnen twee weken waren alle exemplaren van […]

Toen, op 27 november 1902: malle trouwpartij.

In de Texelsche Courant van donderdag 27 november 1902 werd dit bijzondere bericht geplaatst over een malle trouwpartij in Gramsbergen tussen de arbeider Huisman uit De Krim en zijn aanstaande. Op 12 januari 1903 meldde het Haarlems Dagblad vervolgens:“De rechtbank te Assen veroordeelde J.H. uit Gramsbergen, die in ondertrouw wordende opgenomen, zijn gestolen broek moest […]

Toen, op 26 november 1918: over de ‘Spaanse griep’.

In de raadsvergadering van de gemeente Ambt Hardenberg van 26 november 1918 hield de burgemeester de volgende toespraak: “Een oorlog gespaard gebleven, een ernstige besmettelijke ziekte, die duizenden ten grave voerde en in menig huisgezin droefheid en weedom bracht, brak onder het volk uit. Ook onze gemeente bleef niet gespaard, immers zeer veel gezinnen werden […]

Toen, op 22 oktober 1957: het huwelijk van Egbert Broekroelofs.

De Oprechte Gramsberger Courant van 22 november 1957 publiceerde onderstaand artikel met de kop “Toen Egbert Broekroelofs trouwde”:“In Radewijk, een buurtschap onder Hardenberg niet ver van de Duitse grens, is een boerderij, gelegen wijk I-155, bewoond door de heer J. Broekroelofs Egbertzoon. De oudste zoon, naar zijn vader Egbert genoemd, is dezer dagen in het […]

Toen, op 28 november 1861: de eerste straatlantaarns.

Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad van 30 november 1861 meldde:“Hardenberg, 28 november. Dat het hier thans met de pecuniële aangelegenheden der gemeente beter is gesteld dan voor een paar jaar, bewijst dat in de jongste raadsvergadering is besloten dat de zoogenaamde ‘gloeijende spijkers’, die tot dusver eene verlichting hebben voorgesteld, voor réverbères zullen plaats maken, […]

Toen, op 20 november 1688: de marke Stad Hardenberg-Baalder.

Op 20 november 1688 werd door de markenrichter van Baalder, samen met de gecommitteerden schout Huete en burgemeester Berent Kramer van Hardenberg, het waartal van ‘de gemene huijsluijden’ van Baalder opgenomen. Dit was nodig om de verdeelsleutel goed te kunnen toepassen over allerhande te betalen belastingen die toevielen aan de gewaarden van de gecombineerde marke […]

Volgende pagina » « Vorige pagina