Auteur: Dinah

Geschiedenis van Hardenberg, Overijssel, Nederland

Toen, op 5 december…: Sint Nicolaas.

Een historische schets uit Hardenberg:’t Is 5 december 1890. De schoolkinderen van de beide scholen in Hardenberg gaan, zodra ’s middags om half vier de school uitgaat, de twee winkels in de Voorstraat bezichtigen waar St. Nicolaas poppen zijn uitgestald achter de smalle winkelramen. Dit zijn ook de enige winkels in Hardenberg waar men zien […]

Toen, op 3 december…: rampspoed in Slagharen…

De Provinciale Overijsselsche Courant van 3 december 1866 meldde: “Slagharen, 29 nov. Ten gevolge eener hevige ziekte zijn hier in den tijd van 3 à 4 dagen vier kinderen in één gezin overleden. De nog eenig overgeblevene verkeert ook in een gevaarlijken toestand en lijdt aan keelziekte en roodvonk. Vermoedelijk zijn de eersten ook aan […]

Toen, op 2 december…

De Zeeuwsche kerkbode van 2 december 1949 schreef: Redding! Van een dominee, en een klein meisje. Ds. Veldkamp te Middelburg jubileert. “Zwemmen als een bruinvis, preken als een profeet en schrijven als een ziener”. Dit bericht las een dominee toen hij gelogeerd was op de Brink in Heemse. Toen opeens een alarmgeschrei: Er ligt een […]

Toen, op 1 december…

Op 1 december 1922, vandaag precies 97 jaar geleden, werd de nieuwe begraafplaats aan de Bruchterweg in gebruik genomen. Alleen zij die een eigen graf bezaten, werden nog op het oude kerkhof Nijenstede aan de Stationsstraat begraven. De grafzerken op de begraafplaats aan de Bruchterweg zijn in de loop van 2007 en 2009 alle gefotografeerd […]

Toen, op 29 november…

Op 29 november 1836 verwoestte een orkaan het kleine schooltje van Den Velde. Ook aan vele andere gebouwen in de gemeente werd grote schade toegebracht. De burgemeester schrijft de volgende dag aan de gouverneur der provincie: “Ik vinde mij verpligt uw excellentie bij dezen te berigten dat de storm van gister nademiddag en avond alhier […]

Toen, op 27 november…

In de Texelsche Courant van donderdag 27 november 1902 werd dit bijzondere bericht geplaatst over een malle trouwpartij in Gramsbergen tussen de arbeider Huisman uit De Krim en zijn aanstaande. Op 12 januari 1903 meldde het Haarlems Dagblad vervolgens:“De rechtbank te Assen veroordeelde J.H. uit Gramsbergen, die in ondertrouw wordende opgenomen, zijn gestolen broek moest […]

Toen, op 26 november…: over de ‘Spaanse griep’

In de raadsvergadering van de gemeente Ambt Hardenberg van 26 november 1918 hield de burgemeester de volgende toespraak: “Een oorlog gespaard gebleven, een ernstige besmettelijke ziekte, die duizenden ten grave voerde en in menig huisgezin droefheid en weedom bracht, brak onder het volk uit. Ook onze gemeente bleef niet gespaard, immers zeer veel gezinnen werden […]

Toen, op 24 november…

De Amersfoortsche Courant van 4 december 1863 schreef:“Men meldt uit Hardenberg: Een hartroerend voorval heeft hier plaats gegrepen dat thans aller tongen in beweging brengt, en waarvan wij hopen dat het diepe indrukken nalate en velen tot eene beslissende keuze leide. De huisvrouw van zekeren S., die eene herberg houdt, is verbrand. Algemeen was het […]

De laatste nachtwacht.

In 1924 dacht de gemeente Stad Hardenberg erover om een ‘instituut’ af te schaffen, namelijk die van nachtwacht (of klepperman). Omdat de gemeente beschikte over een vrijwillige brandweer, was het niet langer nodig dat de klepperman iedere nacht nog door de stad patrouilleerde. De ingezetenen tekenden protest aan tegen het voornemen van het gemeentebestuur en […]

Op 21 november 1927 stierf de geliefde Hardenberger predikant Wichem Westhoff.

Het Salland’s Volksblad meldde enkele dagen later:“Hardenberg. Maandagmorgen ging de mare door onze plaats dat ds. Westhoff in den afgeloopen nacht overleden was. Hoewel Z.Eerw. ongesteld was, kwam deze tijding nog onverwachts. Want juist zondag gevoelde de patiënt zich vrij goed en was nogal opgewekt. De overledene werd in 1862 geboren en bereikte dus den […]

Volgende pagina »