Auteur: Dinah

Geschiedenis van Hardenberg, Overijssel, Nederland

Toen, op 31 december 1960: Oudejaarsavond.

Op oudejaarsavond werd gezongen en muziek gemaakt bij de kerktoren van de Stephanuskerk: ‘uren, dagen, maanden, jaren…’.Twee jaar later verscheen in het dagblad Trouw een fraaie bijdrage over deze traditie, getiteld “Als aan de voet van kerktorens Saksers zingen”: De winterdag is donker. Ook overdag hult het vermoeide jaar zich in de schemer, die zijn […]

Toen, op 1 januari 1927: klepperman Evers neemt afscheid.

In den nacht “van ’t ouwe in ’t nieuwe”, van 31 december 1926 op 1 januari 1927, deed klepperman Harm Evers in Gramsbergen zijn officiële ‘laatste ronde’. Het geïllustreerd familieweekblad ‘Van Eigen Erf’ publiceerde deze foto’s van die laatste ronde in haar editie van 14 januari 1927. Harm Evers, de nachtwacht te Gramsbergen, deed in […]

Toen, op 26 juli 1963: de winkel van Borneman.

In Het Noord-Oosten van 26 juli 1963 werd uitvoerig aandacht besteed aan de opening van het nieuwe winkelpand van de familie Borneman aan ’t Oosteinde 2: “Toen de heer D.J. Makkinga als voorzitter van de Hardenberger Handelsvereniging veronderstelde dat de zaak van smederij Borneman naast het pand van Maison Raak al wel honderd jaar zou […]

Toen, op 3 augustus 1883: de ‘jonge’ bruid.

Op 3 augustus 1883 werd in het gemeentehuis van Heemse het huwelijk voltrokken tussen de 78-jarige Paulus van Os uit Slagharen en de 44-jarige Maria Gezina Elizabeth Wicherlink uit Dedemsvaart. Het forse leeftijdsverschil leverde een persbericht op in de Opregte Steenwijker courant van 13 augustus. Paulus was weduwnaar van Johanna Gerarda Greven en van Maria […]

Toen, op 9 augustus 1795: het huwelijk voltrokken.

Op 9 augustus 1795 werden Albert Teunis (Santman) en Geertjen Wolbink door ds. C.H. Walraven in de kerk te Hardenberg in de huwelijkse staat verbonden. Hun achter-achter-achter-achter-achterkleinzoon schreef onderstaande kleine bijdrage… Albert Teunis was geboren op ’t erve Santman in Lemele, maar trouwde ‘in’ bij zijn bruid op ’t erve Wolbink in (Oud-) Lutten. Hij […]

Toen, op 11 april 1854: verkoop landgoed Heemse.

De Provinciale en Zwolsche Courant van 11 april 1854 schreef:Van onderscheiden zijden wordt de wensch geuit, dat het fraaije landgoed Heemse (Ambt Hardenberg) na den dood des heeren J. van Foreest van Heemse, het eigendom van 1 welgesteld persoon moge worden; opdat de liefhebber van wandelen zich in de schoone dreven van dit goed nog […]

Toen, op 10 april 1891: Peereboom benoemd tot gemeentegeneesheer.

De landelijke krant ‘Het Nieuws van den Dag’ van 10 april 1891 meldde dat : te Stad… …en later ook te Ambt Hardenberg In juni 1891 zou Peereboom ook worden benoemd tot gemeentegeneesheer van de veel grotere gemeente Ambt Hardenberg. Op 27 augustus van datzelfde jaar trouwde Pieter Willem Peereboom te Wormerveer met Rebecca Cornelia […]

Toen, op 9 april 1852: over het inenten tegen pokken.

De Provinciale en Overijsselsche Courant van 9 april 1852 schreef:Wij ontvangen van tijd tot tijd berigten omtrent den voortgang der kinderziekte, die niet gunstig zijn. Onder Wijhe en in de buurtschap Slagharen onder Ambt Hardenberg is die ziekte uitgebroken, terwijl zij in andere plaatsen zeer toeneemt. Intusschen blijkt meer en meer het gunstig gevolg der […]

Toen, op 8 april 1921: over de opening christelijke school te Gramsbergen.

Het Salland’s Volksblad van 8 april 1921 meldde:.De schoone zaal van ’t voormalige notariskantoor te Gramsbergen, zeer doelmatig ingericht voor schoollokaal, was overvol, toen de voorzitter der Christelijke Schoolvereeniging ds. Bos, met gebed het samenzijn opende. Herinnerd werd aan den avond der oprichting van de Christelijke Schoolvereeniging, in januari 1918. Wat een beroering heeft dat […]

Volgende pagina »