Archief Van Riemsdijk.

Afgelopen vrijdag is de inventaris op het archief Van Riemsdijk (tak Hardenberg-Almelo) online gezet. Het archief beslaat de periode 1604-2016, telt 1,8 strekkende meter en bestaat uit 223 beschreven archiefstukken. De collectie wordt bewaard in het depot van het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle. De inventaris beschrijft op stuks-niveau alle bewaarde archivalia.

Een van de documenten in de collectie betreft deze brief uit 1813, geschreven door Jacobus van Riemsdijk (geboren te Hardenberg in 1778) aan zijn echtgenote (Engelina Elisabeth Soeters). De brief is lastig te lezen, omdat de schrijver na elke regel het document omdraaide en dan verder schreef, of zelfs creatieve kwartslagen maakte, waardoor het document er nu zo uitziet. Het is op heel dun rijstpapier geschreven en eigenlijk een wonder dat het al meer dan twee eeuwen bewaard is gebleven…

De eerste passage van de brief luidt:

“Mijn lieve Engelina!
Daar Bruggink zoms zou klagen, dat door de verminderde correspondentie van Almelo op Enschede en weerom de post onmogelijk bestaan kan, wil ik dit kleine offer wederom aan de Posterij brengen en also het mijne contribueeren, om dezelve voortduurend in stand te houden en langs dien weg zorgen dat de nu wel verminderde doch welligt eerlang nog sterker dan ooit te vooren gevoerde correspondentie naar behooren gevoerd worden kan. Ik zende daarom aan moeder eene bij mij zo op ’t moment voor haar Ed(ele) ontvangene missive van den Hardenbergh, komende van neef Hoenderken, ofschoon daarbij zoms wel niet veel haast zijn zal en doe zulks temeer, omdat daarbij dan eenige regels voor U kan insluiten en daardoor of ’t port in mijne zak houden of U den uitschot daarvan bespaaren, zoals dit laatste nu zeederd den aankoop van het paard voor onzen oudsten zoon (’t welk toch zeeker dadelijk betaald zijn zal) U gewis wel te staade zal koomen, ofschoon uwe beurs, zo als mij meen te erinneren, bij Uw vertrek, rijkelijk van muntspecien van allerhande grootte, kwaliteit, gedaante en waarde voorzien was…”

Benieuwd naar het archief? Bekijk het hier: https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mizig=210&miadt=141&micode=1579&miview=inv2&fbclid=IwAR0en35MU3pK-dNJj4sR_Zoth73k2UU-PXFl8w-_1vI_qrvoI-Gyp3H0foc

Volg ons ook op https://www.facebook.com/historischeprojectenhardenberg/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.