Dag: 6 september 2019

Toen, op 6 september: gevangenisstraf voor vervalser.

Het provinciaal Geregtshof in Overijssel heeft bij arrest van 6 dezer, Joel Denneboom, van Slagharen onder ambt Hardenberg, schuldig verklaard aan het te kwader trouw gebruik maken van drie valsche acten, wetende dat de daaronder gestelde handteekeningen van Israël Denneboom, valsch waren, en hem met verzachtende omstandigheden veroordeeld tot gevangenisstraf voor den tijd van één […]