Dag: 5 september 2019

Toen, op 5 september: akte van ‘scheiding en deling’.

Op 5 september 1757 werd een prachtige onderhandse akte geschreven, waarin de erfgenamen van Marcelis Baerselman de boedel verdeelden. Het stuk is bewaard gebleven in het archief van de Vereeniging tot beoefening van Overijssels Regt en Geschiedenis. Deze ‘akte van scheiding en deling’ betrof de nalatenschap van van Marcelis Baerselman, die indertijd advocaat in Hardenberg […]

Toen, op 5 september: 100-jarig jubileum parochie Slagharen.

De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 2 september 1943 meldde: “Slagharen. Zondag 5 september wordt het 100-jarig bestaansfeest gevierd van de parochiekerk te Slagharen, toegewijd aan de H. Alphonsus de Liguori. De herdenking van dit jubileum zal uitsluitend een kerkelijk karakter dragen. Uit de geschiedenis van de parochiekerk deelt ‘De Tijd’ het volgende mede: […]