Maand: juni 2018

Over ’t Rechtoet in Den Velde.

Zo af en toe laten we onze lezers kennismaken met het grote project dat zich momenteel ‘achter de schermen afspeelt’ van de Stichting Historische Projecten Hardenberg. Het project heet ‘oude erven en huisplaatsen’ en betreft het verzamelen van allerhande informatie over oude boerderijen en erven in de voormalige gemeenten Ambt Hardenberg en Gramsbergen. Recent zijn […]

Koninklijk bezoek aan den Rustenberg.

De Overijsselsche Courant van 30 juni 1818 meldde: “Hardenbergh, den 25 junij. Gisteren morgen om 9 uren arriveerde Z.M. onze geliefde Koning, op hoogstdeszelfs reis van Het Loo over Coevorden naar de provincie Groningen en Vriesland ter dezer gemeente, voorafgegaan van Z.E. den heer Gouverneur dezer provincie en vergezeld van Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden […]

Over ’t havemansgoed het ‘Lenneps’ of ’t Lennips of ‘ter Lennepe’ in Den Velde.

Zo af en toe laten we onze lezers kennismaken met het grote project dat zich momenteel ‘achter de schermen afspeelt’ van de Stichting Historische Projecten Hardenberg. Het project heet ‘oude erven en huisplaatsen’ en betreft het verzamelen van allerhande informatie over oude boerderijen en erven in de voormalige gemeenten Ambt Hardenberg en Gramsbergen. Recent zijn […]

Slag op de Hardenbergheide.

Vandaag is het precies 438 jaar geleden dat de zgn. ‘Slag op de Hardenbergerheide’ plaats vond tussen het Spaanse leger onder Maarten Schenk enerzijds en Staatse huurlingen onder Philips van Hohenlohe anderzijds. Begin 1580 liep de stadhouder van Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel, George van Lalaing (Graaf van Rennenberg) over naar de Spaanse partij (het […]

Grote brand in de venen!

In het correspondentiearchief van de voormalige gemeente Ambt Hardenberg, vinden we onderstaande brief (nr. 249), geschreven te Heemse op 12 juni 1833. De burgemeester rapporteert daarin aan Z.E. den heer Gouverneur der provincie Overijssel, residerende te Zwolle over de grote brand in de venen die daags ervoor grote schade had aangericht: “De plotzelijke hevigste in […]

Over Holthone.

De kadastrale eigendomsgeschiedenis van de oude erven en katersteden in Holthone is nu beschikbaar op onze website. Lees hoe de meeste boerderijen gepacht werden van de adellijke eigenaren van het landgoed de Groote Scheere: http://www.historischeprojecten.nl/…/oude-huisplaatsen-in-…/