Dag: 12 mei 2018

De vroedvrouw verdient 50 gulden per jaar.

Op 12 mei 1778 werd door de burgemeesters van Hardenberg, op voordracht van de gezworen gemeente, ingestemd met het toekennen van een jaarlijks traktement van 50 gulden aan de vroedvrouw Willemina Hubers. Deze toekenning werd door stadssecretaris Jacobus van Riemsdijk genoteerd in het resolutieboek. Dat boek is bewaard gebleven in het archief van de stad […]