Dag: 3 mei 2018

Nieuwe leerkracht in Radewijk.

Van een van onze ‘volgers’ ontvingen we dit prachtige briefje, gedateerd 3 mei 1912. Het briefje is geschreven door de toenmalige burgemeester van Ambt Hardenberg, Willem Hendrik de Chalmot. Hij schrijft dat mej. J.F.W. Thiel door de gemeenteraad met algemene stemmen was benoemd als onderwijzeres aan de school in Radewijk. Mejuffrouw Jacoba Frederike Wilhelmine Thiel […]