Maand: mei 2018

Over het ‘Katabben’ of ’t Oolderluk Hoes in de Holthemer Eggen.

Zo af en toe laten we onze lezers kennismaken met het grote project dat zich momenteel ‘achter de schermen afspeelt’ van de Stichting Historische Projecten Hardenberg. Het project heet ‘oude erven en huisplaatsen’ en betreft het verzamelen van allerhande informatie over oude boerderijen en erven in de voormalige gemeenten Ambt Hardenberg en Gramsbergen. Recent zijn […]

Een gereformeerde kerk te Bruchterveld.

De Vroomshoopsche Courant van 13 mei 1932 meldde: Zoals we reeds kort meldden, heeft de eerste steenlegging der gereformeerde kerk te Bruchterveld plaats gevonden. Ds. Verrij hield daarbij de volgende rede: “Broeders en zusters van de nog jeugdige gereformeerde kerk te Bruchterveld! Het is inderdaad een feit van niet onbeduidende betekenis, dat we hier zijn […]

De vroedvrouw verdient 50 gulden per jaar.

Op 12 mei 1778 werd door de burgemeesters van Hardenberg, op voordracht van de gezworen gemeente, ingestemd met het toekennen van een jaarlijks traktement van 50 gulden aan de vroedvrouw Willemina Hubers. Deze toekenning werd door stadssecretaris Jacobus van Riemsdijk genoteerd in het resolutieboek. Dat boek is bewaard gebleven in het archief van de stad […]

Aansluiting van de Dedemsvaart op de Vecht bij Ane.

Een bijzondere situatieschets uit het archief van de voormalige gemeente Gramsbergen. Dit kaartje werd in 1829 getekend toen men plannen maakte voor de aansluiting van de nieuw gegraven Dedemsvaart met de rivier de Vecht, ter hoogte van de buurtschap Ane. Het kaartje was gemaakt door de hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat, de heer H.G. Beijerink, […]

Over het ‘Schuldink’ op ’t Hag te Ane.

  Zo af en toe laten we onze lezers kennismaken met het grote project dat zich momenteel ‘achter de schermen afspeelt’ van de Stichting Historische Projecten Hardenberg. Het project heet ‘oude erven en huisplaatsen’ en betreft het verzamelen van allerhande informatie over oude boerderijen en erven in de voormalige gemeenten Ambt Hardenberg en Gramsbergen. Recent […]

Nieuwe leerkracht in Radewijk.

Van een van onze ‘volgers’ ontvingen we dit prachtige briefje, gedateerd 3 mei 1912. Het briefje is geschreven door de toenmalige burgemeester van Ambt Hardenberg, Willem Hendrik de Chalmot. Hij schrijft dat mej. J.F.W. Thiel door de gemeenteraad met algemene stemmen was benoemd als onderwijzeres aan de school in Radewijk. Mejuffrouw Jacoba Frederike Wilhelmine Thiel […]