Dag: 7 februari 2018

Wie stierf er in de leeftijd van 104 jaar?

In de Schiedamsche Courant van 7 februari 1870 schreef men: “Uit Hardenberg meldt men d.d. 2 februarij: ‘Dezer dagen is in deze environs een man overleden die den ouderdom van circa 104 jaren bereikt heeft. Deze welgestelde landbouwer had het genoegen tot in zijn laatsten dagen in het bezit te zijn van alle zijn geestvermogens […]