Maand: januari 2018

Helioscoopvoorstelling.

Bijna een eeuw geleden, op 27 januari 1920, konden de inwoners van Hardenberg een voorstelling bijwonen, georganiseerd in opdracht van de plaatselijke afdeling van de Drankbestrijdingsvereeniging. De aankondiging verscheen enkele dagen eerder in ’t Sallands Volksblad. Geïnteresseerden konden op 27 januari 1920 naar het lokaal bij de hervormde kerk in Heemse om de ‘Eerste Nederlandsche […]

Condoleancebrief uit 1866.

Op 20 januari 1866 overleed Carolina Johanna Crull, de echtgenote van Cornelis Johannes van Riemsdijk, indertijd burgemeester van de gemeente Stad Hardenberg. Carolina was slechts 51 jaar oud geworden. De burgemeester ontving 2 dagen later deze condoleancebrief, afkomstig van zijn nichtje Anna Charlotte Fledderus-van Riemsdijk uit Hellendoorn. Ook weten we, dankzij een bewaard gebleven oud […]

Opening lunchroom en ijssalon Knotters.

In het Noord-Oosten van 12 januari 1962 verscheen bijgaande advertentie en de week erop werd door de krant kort verslag gedaan van de opening: Op de hoek van de Gramsbergerweg, schuin tegenover de melkfabriek, is het een en ander veranderd. Een fleurige winkel heeft daar plaats gemaakt voor een voornaam aandoende lunchroom en de fraaie […]

#Metoo in vroeger dagen…

Op 17 januari 1837 beviel de ongehuwde Annegien Willering van een dochtertje, genaamd Berendina. Het meisje zou slechts enkele weken oud worden. Rondom deze geboorte is de nodige correspondentie bewaard gebleven, want dienstmeid Annegien beschuldigde de zoon van haar vroegere werkgever ervan haar te hebben bezwangerd. Die jongeman was 18 jaar oud en heette Christiaan […]

Emigranten uit Hardenberg.

In de Rotterdamsche Courant van 11 januari 1854 schreef men: “Twee personen, die voor eenige jaren naar Noord-Amerika, staat Michigan, waren gereisd, bevonden zich in de laatst verloopen week te Hardenbergh, ten einde hunne familie aldaar en in de nabijheid te bezoeken. De verhalen omtrent den toestand hunner nieuw opgezochte woonplaats luiden zeer gunstig. Zij […]

De professor Waterinkschool geopend.

Op 8 januari 1968 opende de Prof. Waterinkschool voor buitengewoon lager onderwijs voor het eerst haar deuren. Het lukte maar net, want het viel tegen om het vereiste aantal leerlingen te krijgen. Men begon in de oude, afgekeurde school aan de Stationsstraat. Het gebouw was echt niet veel: drie lokalen en een gang. Er waren […]

Felicitatie t.g.v. het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard.

Op 7 januari 1937 werd dit bericht verzonden op het telegraaf- annex postkantoor in Hardenberg. Het werd verzonden door het gemeentebestuur van Stad Hardenberg, gericht aan koningin Wilhelmina in Den Haag. In het telegram feliciteerde het stadsbestuur de koningin met het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard dat die dag kerkelijk werd ingezegend in […]

Brand in Baalder.

De ‘Vriesche courant’ van 16 januari 1809 meldde: “Hardenbergh, den 8 januarij. Gepasseerde vrijdagnacht den zesden dezer om half 12 uuren trof den bouwman Gerrit Evertz of Reinders te Baalder en zijn gezin een droevig ongeluk. Zijne voor twee jaaren nieuw opgetimmerde woning brandde in weinig tijds, met al den daarin zijnde voorraad van koorn […]

Volgende pagina »