Toen, op 16 mei 1881: Brand in de turffabriek.

De Opregte Steenwijker courant meldde precies een week later: “Tengevolge van stormachtig weder en het onvoorzichtig omgaan met het veenbranden ontstond er maandagmiddag in het Sibculosche veen onder Ambt Hardenberg, brand in de turf, waardoor de aldaar staande turf-briquetfabriek van den heer Beintema in brand geraakte en geheel afbrandde. Een groote hoeveelheid steenkolen, vet, molm […]

Toen, op 15 mei 1903: Huwelijk Ekkelenkamp-Ter Wijlen.

Op 15 mei 1903 werd in het gemeentehuis te Heemse het huwelijk voltrokken tussen Hendrik Ekkelenkamp uit Baalder en Jantje ter Wijlen uit Brucht. Hun trouwboekje is bewaard gebleven. Op 15 mei 1963 vierde het echtpaar het diamanten huwelijksfeest. Speciaal voor die gelegenheid reisde burgemeester De Goede met z’n vrouw naar hun boerderijtje H-24, op […]

Toen, op 8 mei 1833: Havezate Venebrugge afgebrand.

De Overijsselsche Courant van 17 mei 1833 schreef:“Heemse, den 9 mei.In den laten avond van gisteren en ten afgeloopen nacht is ten gronds toe afgebrand het woonhuis van B. Veenebrugge Cz. aan de Veenebrug in de gemeente het Ambt Hardenberg; zijnde behalven de geheele daarin aanwezige ruime inboedel des voormelden eigenaars, zijne gereedschappen voor de […]

65 jaar geleden (toen er nog sport was…)

Deze mooie foto, afkomstig uit de collectie Kampman, is gemaakt in 1955.We zien trainer Piet Vogelzang met naast hem Freek Hamberg, Gerrit Kampman, Roelof Kremer, Cees Groen en Jo Fredriks.Geknield v.l.n.r.: Teun Nijland, Alex Kassenberg, Henk Kremer, Henk Dorgelo, Jan Otter en Rein Veldsink. Het is het tweede seizoen van de nieuw opgerichte voetbalvereniging HHC. […]

Nieuwe aanwinsten…

Afgelopen weekend mochten we opnieuw een mooie collectie oude foto’s digitaliseren. In de collectie van de fam. Kampman (van het vroegere café in Heemse) bevind zich ook deze mooie ‘oude’ foto uit 1960 van een schoolreisje van de christelijke school te Radewijk naar Rhenen. Meester Kampman gaf indertijd les aan de school. We zijn heel […]

Het is gelukt !

Elf dagen geleden deden we een oproep. Dankzij financiële bijdragen van Facebook-volgers en vrienden van onze stichting is het gelukt om de onlangs via Ebay te koop aangeboden lakzegel van Stad Hardenberg in eigendom te verwerven. Gisteren is het kleinood, degelijk ingepakt, door de pakketbezorger afgeleverd bij onze secretaris. Het lakzegel dateert uit de 14de […]

Volgende pagina »