Toen, op 31 mei 1941: onlusten tijden W.A.-mars.

Op 31 mei 1941 schreef burgemeester Van Oorschot onderstaand rapport over onlusten in zijn stad tijdens een mars van de W.A. (de Weerbaarheids Afdeling; de ge├╝niformeerde ordedienst en knokploeg van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB): Bij geruchten was mij, mr. J.A.M. van Oorschot, burgemeester der gemeente Hardenberg, ter oore gekomen dat een groep W.A.-mannen op zaterdag […]

Toen, op 8 mei 1833: havezate Venebrugge door brand verwoest.

De Overijsselsche Courant van 17 mei 1833 schreef:“Heemse, den 9 mei.In den laten avond van gisteren en ten afgeloopen nacht is ten gronds toe afgebrand het woonhuis van B. Veenebrugge Cz. aan de Veenebrug in de gemeente het Ambt Hardenberg; zijnde behalven de geheele daarin aanwezige ruime inboedel des voormelden eigenaars, zijne gereedschappen voor de […]

Toen, op 24 januari 1941: vijf generaties!

Het Leidsch Dagblad van 24 januari 1941 meldde:‘In het kleine plaatsje Bergentheim bij Hardenberg is de wed. J. Kosters-Grissen door de geboorte van Trijntje Bunskoeken betovergrootmoeder geworden. De moeder van Trijntje is 23 jaar oud, de grootmoeder 42 jaar, de overgrootmoeder 70 jaar en de betovergrootmoeder 92 jaar. Allen wonen in Bergentheim en genieten nog […]

Foto: Albert Heijn op hoek Fortuinstraat/Middenpad.

Vandaag een fraaie foto, gemaakt door de Hardenberger fotograaf Pieter van Grieken. Hij vereeuwigde het winkelpand van de familie Wijnia, op de hoek van de Fortuinstraat en het Middenpad. In de nieuw gebouwde zaak, op het toenmalig adres Fortuinstraat 107a, begonnen zij een filiaal van kruidenier Albert Heijn. Geert Jan Wijnia was geboren in 1912 […]

Toen, op 31 juli 1687: adellijk huwelijk Van Sytzama-Blankvoort.

Op 31 juli 1687 werd het kerkelijk huwelijk voltrokken tussen twee jonge adellijke lieden. Op die dag gaven Pico Galenus baron van Sytzama en Joanna Judith Blanckvoort elkaar het jawoord. Meer dan een maand daarvoor, op 19 juni, was het stel in ondertrouw gegaan en daarvan is de inschrijving bewaard gebleven in een van de […]

Toen, op 4 maart 1879: straatverlichting in De Krim.

De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 4 maart 1879 meldde: * GRAMSBERGEN, 4 Maart. Wordt de kom onzer gemeente reeds sinds eenige jaren van gemeentewege des avonds door straatlantaarns verlicht, en wordt door het nu en dan aanbrengen van meerdere lantaarns op plaatsen, waar het hoog noodig is, telkens in een groote behoefte voorzien, […]

Monumentje alstublieft: de kerk van Heemse.

Het oudste monument in de gemeente Hardenberg is zonder twijfel de Witte of Lambertuskerk aan de Scholtensdijk in Heemse. Dit gebouw is al meer dan acht eeuwen oud. In ons boek ‘Monumenten in de gemeente Hardenberg’ is de geschiedenis van de kerk uitvoerig beschreven. Deze historie hebben we nu ook op onze website gepubliceerd, voorzien […]

Toen, op 8 maart 1945: dokter Post gefusilleerd.

Op 8 maart 1945, slechts enkele dagen voor de bevrijding, werd Hendrik Jan Post, huisarts te Bergentheim, door de Duitsers gefusilleerd. Hendrik Jan was op 18 april 1902 geboren in Heukelum (gemeente Leerdam). Hij trouwde met Huberta Kruijt en samen hadden ze twee kinderen: Bertje en Henny. Ze bewoonden het grote witte huis aan de […]

Toen, op 21 april 1701: hypotheek verstrekt.

Op 21 april 1701 werd onderstaande hypothecaire akte verleden door schout Johan Molckenbour op landgoed Huize Blankenhemert in Heemserveen. De hoogwelgeboren Pico Galenus baron van Sytzama en zijn vrouw Johanna Judit Blanckvoort hadden geld geleend van de dames Potcamps. Het ging om maar liefst 2500 carolusguldens. Als onderpand stelden ze hun negen dagwerken hooiland (het […]

Volgende pagina »