Toen, op 15 januari 2020: sluiting ‘Bokkepruik’.

Vandaag stond een groot artikel in De Stentor over de aanstaande sluiting van restaurant ‘de Bokkepruik’ in Heemse. Anders dan het artikel vermeldt, is het etablissement niet al sinds 1791 eigendom van de familie Koeslag. Sterker nog, dat is het pas vanaf 1889. De geschiedenis van de horeca-uitspanning aan de Hessenweg in Heemse is wel […]

Toen, op 7 januari 1955: kleuterschool in ‘Welgelegen’.

De Vechtstreek van 7 januari 1955 meldde dat het voormalige ‘Scholtehoes’ in Heemse voortaan ook een kleuterschool herbergde. Na het overlijden van de laatste barones, was het landhuis Welgelegen in 1953 verkocht aan de Nederlands Hervormde gemeente in Heemse. Het pand werd gebruikt als locatie voor kerkelijke vergaderingen en catechisatielessen, maar ook werden gedeelten ervan […]

Toen, op 4 januari 1910: opening vaktekenschool.

Het Salland’s Volksblad van 7 januari 1910 meldde:“Hardenberg. Jl. dinsdag 4 jan. was een zeer belangrijke dag voor de werklieden in Hardenberg en omgeving. Des avonds toch te 7 uur werd de vakteekenschool, uitgaande van de ‘Vereeniging voor Volksonderwijs, afd. Hardenberg en omstreken’ geopend. Met een toespraak tot de genoodigden, leeraren en leerlingen opende de […]

Toen, op 3 januari 1762: doopboek van ds. Walraven.

Op 3 januari 1762 begon de nieuw bevestigde predikant van Hardenberg, C.H. Walraven, aan de eerste inschrijving in een, toen, fonkelnieuw doopboek. In zijn prachtig handschrift meldde hij dat hij het oude doopboek had ontvangen van de weduwe van de vorige predikant. Dat oude boek was kennelijk in een halve eeuw volgeschreven. Het is nog […]

Toen, op 31 december 1811: naamsaanneming.

In het huidige Nederland werd met de invoering van de burgerlijke stand in 1811 iedereen verplicht een achternaam te voeren. In bepaalde streken van Nederland kan het voor een genealogisch onderzoeker echter problemen opleveren, omdat een familie ineens van achternaam veranderde. Het aannemen van een achternaam werd vastgelegd in de zogenaamde registers van naamsaanneming, die […]

Toen, op 31 december 1962: oude traditie.

Op 31 december 1962 werd in het landelijk dagblad ‘Trouw’ een artikel gepubliceerd, getiteld: ‘Als aan de voet van kerktoren Saksers zingen’. In dit artikel werd Otten-Jan van de Ballast in Collendoorn ge├»nterviewd. Ruim een halve eeuw later leek het ons leuk u hiervan in kennis te stellen: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010815919:mpeg21:p005 Otten-Jan bewoonde de katerstede Ballast. Voor […]

Toen, op 30 december: boek van Roke.

Op 30 december 1999, vandaag precies twintig jaar geleden, werd ‘Het boek van Roke’ (de geschiedenis van Radewijk en haar bewoners) gepresenteerd in dorpshuis De Heugte in Roke Radewijk. Het boek kwam tot stand op initiatief van de toenmalige redactie van de Roker Proat. Nadat de redactie was gevormd is samenwerking gezocht met de Historische […]

Toen, op 29 december 1902: opening gereformeerde school Lutten.

Op 29 december 1902 werd de school geopend, blijkens een artikel in het Salland’s Volksblad van 3 januari 1903: “Vergadering van de Vereeniging Christelijk Onderwijs te Lutten. Maandag 29 dec. kwam de vereniging onder veel belangstelling, ook van de naburige plaatsen, samen ter feestelijke opening van de pas verrezen Christelijke School. Ds. Schoemaker, als eere-voorzitter, […]

Toen, op 28 december: de ontslagen commies.

In het HCO te Zwolle, in toegang 1447.1, wordt het familiearchief Van Dedem bewaard. Onder inventarisnummer 467 vinden we een bijzondere brief, gedateerd 28 december 1843, vandaag precies 176 jaar geleden. De brief is verzonden door de te Hardenberg wonende, ontslagen commies Bartholomeus Cromjongh, gericht aan de hoog weledelgeboren heer baron van Dedem tot den […]

Volgende pagina »