Toen, op 17 juni 1970: de Oldemeijer officieel in gebruik genomen.

Het Noord-Oosten schreef: “De Oldemeijer ging open. Door middel van een persconferentie heeft de directie van het Staatsbosbeheer in prettige samenwerking met het gemeentebestuur van Hardenberg laten zien welke mogelijkheden het nieuwe recreatieterrein Oldemeijer thans biedt. Men had daar een gewone door-de-weekse-daag voor uitgekozen met stralend weer en het was verbazingwekkend hoeveel honderden mensen zich […]

Toen, op 19 juli 1968: reisje naar Nörten-Hardenberg.

Wist u dat er nóg een plaats is met de naam Hardenberg? Die is te vinden in Duitsland, genaamd Nörten-Hardenberg. In de jaren ’60 waren er af en toe uitwisselingen met die plaats, zoals bijgaande foto illustreert. De muziekvereniging Kunst na Arbeid bijv. ging in 1968 4 dagen naar Nörten-Hardenberg. Ze vertrokken op vrijdagmorgen 19 […]

Toen, op 1 mei 1945: einde van WO II.

Deze bijzondere foto werd gemaakt op 1 mei 1945 nabij de oude christelijke lagere school aan de Lage Doelen. We zien een aantal geallieerde militairen en bewoners van de Doelen bij een groot, zelf gemaakt, bord:“Kennisgeving. Heden werd uit ons midden weggenomen onze beminde Führer Adolf Hitler. Wij hopen dat Göring, Goebels, Himmler, Mussert en […]

Toen, op 15 maart 1912: veiling ‘Inter Nos’ te De Krim.

Het Salland’s Volksblad van 15 maart 1912 berichtte:“De Krim. Bij de door de notarissen Weijs en Rambonnet gehouden eindveiling van de aardappelmeelfabriek Inter Nos is alles gekocht door een combinatie van landbouwers in De Krim voor ruim f. 71.692,50. De combinatie bestaat uit de heren A.W. de Jager, J. Baarveld, H. Colenbrander en J. Leenders […]

Toen, op 23 augustus 1933: opening school te Lutten.

Op 23 augustus 1933 opende de nieuwe openbare lagere school te Lutten aan de Dedemsvaart…Drie dagen later schreef De Vechtstreek:”Lutten. Feestelijke opening der openbare school. Woensdagmorgen had alhier de feestelijke opening plaats van de nieuw gebouwde openbare lagere school. Hierbij waren tegenwoordig de heren H.H. Weitkamp (burgemeester van Ambt Hardenberg), A.A. Oostenbrink (wethouder), J.W. Resink […]

Toen, op 21 september 1923: ingebruikname verbouwde Höftekerk.

Het Sallands Volksblad van 28 september 1923 meldde: “Hardenberg. Vrijdagmiddag werd de verbouwde gereformeerde kerk in gebruik genomen. Na eenige maanden elders gekerkt te hebben kon de gemeente nu weer in haar eigen gebouw vergaderen. En welk een gebouw! We hoorden niets dan lof over de uitvoering van het werk, en zullen trachten er een […]

Toen, op 23 juni 1965: heropening technische school.

Op 23 juni 1965 werd de technische school in Hardenberg officieel heropend. De school was vernieuwd en uitgebreid. Het technisch schoolonderwijs werd vanaf 1956 in Hardenberg gegeven, maar door de grote toename van het aantal leerlingen was de school al snel te klein geworden.In 1964 werd er aan 575 leerlingen les gegeven, waarvan 440 full-time […]

Volgende pagina »