Toen, op 17 augustus 1836: geen gaatje in de hersenpan.

Burgemeester Antoni van Riemsdijk schreef op 18 augustus 1836:“Aan de Officier van de Rechtbank te Deventer. In de noodzakelijkheid geweest zijnde om gisteren op de klagte deswegens van Albert Roelofs, landbouwer te Radewijk in de gemeente, een proces-verbaal op te maken ter zaake eener verwonding, hem in den vroegen morgen van dien dag zullende zijn […]

Toen, op 14 augustus 1880: oprichting van het eerste ziekenfonds.

Op 14 augustus 1880 verleed notaris Hilbrand van Barneveld uit Gramsbergen in het hotel Van Munster in Hardenberg de oprichtingsakte van de Onderlinge Vereeniging onder de zinspreuk ‘Helpt Elkander’, ten doel hebbende het verleenen van geldelijke hulp aan hare leden ingeval van ziekte… De oprichters en eerste (tijdelijke) bestuurders waren metselaar Berend Welleweerd, timmerman Gerrit […]

Toen, op 12 augustus 1843: de pastorie in Slagharen.

Op 12 augustus 1843 begon de eerste pastoor van Slagharen, de weleerwaarde heer J.H. Koestal, zijn werkzaamheden en betrok die dag de nieuw gebouwde katholieke pastorie. Voordat Slagharen een zelfstandige parochie werd, behoorde het tot de statie Dedemsvaart. De eerste katholieke kerk in Dedemsvaart was gebouwd in 1820, voor nog geen 100 katholieken. Maar in […]

Toen, op 11 augustus 1966: de muntenvondst.

Het Noord-Oosten van 12 augustus 1966 schreef:“Hardenberg. Bij graafwerkzaamheden op de hoek van de Fortuinstraat, waar aannemer J.W. Hamhuis een nieuw winkelpand gaat bouwen voor Jamin, stuitte men op een hoeveelheid munten en kostbaarheden, die doen denken aan een oorlogstragedie. De politie is met de zaak op de hoogte gesteld, terwijl het aannemersbedrijf graag alles […]

Toen, op 10 augustus 1923: visserslatijn?

In 1923 ving ‘visschersman Kiewiet’ aan Sluis VII een steur die een lengte had van 2,46 meter en een gewicht van 77 kilo. Drie jaar later ving men op diezelfde plek een steur van 400 pond en meer dan 2 meter lengte. Het ‘monster’ was gevangen door een fortuinlijke kanaalvisser, maar vijf mannen waren nodig […]

Toen, op 9 augustus 1795: het huwelijk van Albert Teunis en Geertje Wolbink.

Op 9 augustus 1795 werden Albert Teunis (Santman) en Geertjen Wolbink door ds. C.H. Walraven in de kerk te Hardenberg in de huwelijkse staat verbonden. Hun achter-achter-achter-achter-achterkleinzoon schreef onderstaande kleine bijdrage… Albert Teunis was geboren op ’t erve Santman in Lemele, maar trouwde ‘in’ bij zijn bruid op ’t erve Wolbink in (Oud-) Lutten. Hij […]

Toen, op 8 augustus 1878: ontginning van het veen.

Gramsbergen, 8 augustus 1878: “De massa veen in deze gemeente, tusschen den Anerveenschendijk en De Krim, in het Scheerscheveld en in den Kibbelhoek, is inderdaad zeer groot. Sedert eenige jaren is men bezig ze te verwerken tot brandstof. Dat dit op nogal uitgebreide schaal geschiedt, blijkt uit het feit dat de hoeveelheid baggerturf die onderscheidene […]

Toen, op 7 augustus 1964: zwemmen in Radewijk.

Het Noord-Oosten van 7 augustus 1964 schreef:“Zwembad Radewijk. Door het breder en dieper worden van de Radewijkerbeek en ook door de stroming, is het voor de kinderen beslist gevaarlijk geworden hier te zwemmen. Het is dan ook begrijpelijk dat het waterschap hiervoor de verantwoordelijkheid niet wenst te dragen en een zwemverbod heeft afgekondigd voor deze […]

Volgende pagina »