Toen, op 16 september…: aanbesteding bouw pastorie Heemse.

De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 26 augustus 1868 bevatte deze advertentie: “Aanbesteding. Op woensdag 16 september 1868, des voormiddags te 10 ure, zullen de architecten W. en F.C. Koch, ten huize van H. Kampman te Heemse, namens het Collegie van Kerkvoogden der Ned. Herv. Gemeente te Heemse, publiek aanbesteden: Het bouwen eener pastorie […]

Opening Prins Bernhardbrug door Staatssecretaris.

Op donderdag 16 september 1965 werd de Prins Bernhardbrug, de brug in de Europaweg te Hardenberg, officieel geopend. Het Noord-Oosten van vrijdag 24 september schreef daarover:“De opening van de Prins Bernhardbrug is vorige week donderdag een gebeurtenis geworden, die zowel de overheidsinstanties als de eigen bevolking gelegenheid bood om zich even heel nadrukkelijk te bezinnen […]

Toen, op 15 september…: komeet bezorgt pijn en nat pak.

Het Algemeen Handelsblad van 17 september 1858 meldde: “Hardenbergh, 15 sept. Wanneer men in vroegere eeuwen de staartsterren te voorschijn zag komen, beschouwden bijgeloovige en onkundige menschen dit als een voorteeken van ongeluk. Ook thans heeft de staartster haar ongemak medegevoerd. Terwijl twee personen de Dedemsvaart passeerden en onophoudelijk naar de staartster zagen, had een […]

De Eltem in de Schuitestraat.

Deze kleurendia is gemaakt op 14 september 1963, vandaag precies 52 jaar geleden. We zien de Burgemeester Schuitestraat, ter hoogte van de Eltem, de vestiging van de N.V. Leeuwarder Textielmaatschappij. In 1929 was de fabriek met tien werknemers van start gegaan in een oud schoollokaal in de Wilhelminastraat. Twee decennia later waren meer dan 150 […]

Toen, op 13 september.

De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant van 19 september 1854 meldde: “Hardenberg. Een zware ramp trof het Hannoversche dorp Emmelenkamp [Emlichheim], in den nacht van den 13 op den 14 dezer. Bij den logementhouder Bussemaker ontstond brand, welke zoo schielijk toenam, dat de bewoners, die in het reeds brandende huis nog sliepen, gewekt moesten worden, […]

Toen, op 11 september…

Vandaag precies dertig jaar geleden, op 11 september 1989, onthulde burgemeester Van Splunder het zogenaamde Landbouwbeeld, een werk van beeldhouwster Kiny Copinga. Sindsdien staat het kunstwerk aan de Bruchterweg in het winkelgebied De Spinde, dichtbij de voormalige Rabobank. Beschikt iemand over een mooie scherpe foto van ’t beeld? we horen ’t graag.

Hardenberg’s middenstand gaat met haar tijd mee.

De krant ‘De Drie Dorpen’ schrijft in 1952: “In de jaren na de oorlog is Hardenberg’s middenstand altijd buitengewoon actief geweest. Geen kosten of moeiten werden gespaard om zowel het in- als exterieur te verfraaien en wat nog meer zegt zo efficiënt mogelijk te maken. Talrijke zakenmensen voerden ingrijpende verbouwingen in, waardoor de Voorstraat, Hardenberg’s […]

Op 10 september.

😁 Vandaag mochten we opnieuw een genereuze gift in ontvangst nemen van één van onze enthousiaste volgers van ’t eerste uur. Waarvoor hartelijk dank! Wilt u onze stichting ook financieel steunen? Dat kan door een donatie over te maken op: NL54 ABNA 0594 9483 12 t.n.v. Hesselink o.v.v. SHP Dankzij uw donaties kunnen wij onze […]

Ingebruikname Hardenberg Bacon Factory.

Dat Hardenberg met name na de oorlog een grote groei heeft doorgemaakt door de vestiging van industrieën, is bij velen wel bekend. Maar dat er in Hardenberg al ver voor de oorlog een belangrijke fabriek stond, de ‘Hardenberg Bacon Factory’, begint in de vergetelheid te raken. Die fabriek stond aan de oostzijde van de stad […]

Volgende pagina »