Kerkhof Scholtensdijk SD_k-08.JPG

Willem van Ittersum, baron,  geb. 23 jan. 1838, overl. 1 dec. 1915
en
Zwaantine Theodora Walter, baronesse, geb. 9 dec. 1852, overl. 10 okt. 1952
en hun zoon
Willem Christiaan Theodoor van Ittersum, geb. 28 jan. 1886, overl. 25 sept. 1945Willem baron van Ittersum is geboren op 23 januari 1838 op Huize Welgelegen te Heemse, als zoon van Jan Arent baron van Ittersum en jonkvrouwe Theodora Sophia van Foreest van Heemse. Hij was ontvanger der directe belastingen.
Willem werd al op 36-jarige leeftijd, in 1874, benoemd tot burgemeester van de gemeente Stad hardenberg, als opvolger van Cornelis Johannes van Riemsdijk. Hij was in 1878 te Gramsbergen in het huwelijk getreden met Zwaantine Theodora Walter uit Oude Pekela. Het echtpaar bewoonde Huize Welgelegen en kreeg twee zoons: Jan Arent (1879) en Willem Christiaan Theodoor (1886). Meer over W.C.T. van Ittersum zie Geheugen van Hardenberg: 'Jonker Van Ittersum gestorven'


De lokale krant 'De Drie Dorpen' stond stil bij het overlijden van Hardenbergs oudste inwoner Zwaantine Theodora Walter op 10 okt. 1952:

"Een roemrijk oud geslacht is heengegaan. Douairière Z.T. van Ittersum-Walter te Heemse op bijna honderdjarige leeftijd overleden. Een adellijk geslacht dat veel betekende voor onze omgeving. In alle stilte is ze dinsdag bijgezet in de grafkelder der familie: de oude mevrouw, zoals ze in de volksmond werd genoemd. Slechts een kleine groep nabestaanden en enige belangstellenden volgden de baar, toen de overledene werd heengedragen naar dat historische plekje bij de oude Heemser toren, zo heel dicht bij de plaats waar eens de machtige Heemser burcht heeft gestaan van de Heer van Heemse. Met haar is de naam van een oud geslacht beëindigd, maar het is goed om even stil te staan bij wat de voorouders van de Van Ittersums als burchtheren van Heemse en Collendoorn voor ons gebied hebben betekend. Het leven gaat snel. Dat bleek ook op de begrafenis, waar slechts heel weinig tot uitdrukking is gekomen dat hier iemand ter aarde is besteld die een lange, lange reeks van jaren heeft geleefd als echtgenote van de eerste burger van Stad Hardenberg. Baron Willem van Ittersum was vele jaren burgemeester dier gemeente. Hij is in 1916 overleden. En nu zijn echtgenote is heengegaan, nu was er ds. Loor die de rouwdienst leidde en het was de heer Hasseley Kirchner die als echtgenoot van de kleindochter der overledene de aanwezigen dankte voor de blijken van belangstelling en medeleven" 

Achter het hek op het kerkhof in Heemse zijn de graven te vinden van het geslacht Van Ittersum.

© GWG 2014-2020