Begraafplaats Bruchterweg BW09O_01-02.JPG

Christiaan Frederik Bramer geb. 2 dec. 1875, overl. 28 maart 1944
(oud burgemeester van Stad-Hardenberg)
en
Janke Tamminga geb. 7 maart 1879, overl. 21 sept. 1967

Christiaan Frederik Bramer is geboren op 2 december 1875 te Boxum in de gemeente Menaldumadeel, als zoon van Gerrit Bramer en Johanna Geertrui te Raa. Hij trad op 2 juni 1898 te Menaldumadeel in het huwelijk met Janke Tamminga.

Hij was vanaf 13 april 1931 burgemeester van Stad Hardenberg (koninklijk besluit d.d. 31 maart 1931). Daarvoor was hij wethouder in Hellendoorn geweest. Naast het burgemeesterambt vervulde hij de functie van bezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand.

Bij koninklijk besluit van 24 februari 1937 werd Bramer herbenoemd tot burgemeester.

Bij schrijven van de 'Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete' van 25 november 1940 werd Bramer met onmiddellijke ingang ontslag verleend als burgemeester van Stad Hardenberg.

Bramer overleed op 28 maart 1944 te Hardenberg, in de ouderdom van 68 jaar.


 

 

Historische Vereniging Hardenberg en omgeving, Wilhelminaplein 3a, 7772 HA Hardenberg
tel.: 0523-265624 - internet: www.mijnstadmijndorp.nl - e-mail: info@hvhardenberg.nl
openingstijden studiecentrum: ma, di, wo, vr. van 9.00 - 12.00 uur en op afspraak
© GWG