Begraafplaats Bergentheim BH_H_27-25-29.jpg

Berendina Hulleman-Huiskes, geb. , overl. 6 febr. 1940
en
Grietje Hulleman, geb. , overl. 6 febr. 1940
en
Adriaan Hulleman, geb. , overl.

 Berendina Huiskes, Grietje Hulleman en Hendrik Jan Merjenburg zijn alle op dezelfde dag door een noodlottig ongeval overleden. Adriaan Hulleman staat op dezelfde grafsteen vermeld (paar dagen eerder overleden).


De regionale krant De Vechtstreek van 10 febr. 1940 doet verslag van het ongeluk.

Droevig ongeval Bergentheim
Slachtoffers van onbewaakte overweg. Een droevig ongeval, dat de families Hulleman en Merjenburgh in rouw heeft gedompeld, heeft dinsdag te Bergentheim plaats gevonden. Een auto van een begrafenisstoet – de familie Hulleman had een 18-jarige zoon naar zijn laatste rustplaats gebracht – werd op den onbewaakte overweg in den sintelweg, even voorbij het station Bergentheim, door een uit de richting Mariënberg naderende stoomtrein gegrepen, meegesleurd en vervolgens van den spoordijk geworpen, waardoor van de zes inzittenden werden gedood de chauffeur H.J. Merjenburgh, de vrouw van den heer Hulleman en haar 23-jarige dochter Grietje. Een andere dochter Anna, die gehuwd is met den heer H. Olsman, leek evenwel ernstig gewond en werd naar het ziekenhuis te Hardenberg vervoerd, waar echter bleek dat haar toestand geen reden tot ongerustheid geeft. De beide verdere inzittenden, de 15-jarige Mina Hulleman en haar 9-jarig broertje waren minder ernstig gewond en konden lopende naar huis gaan. Het ongeluk is ongeveer als volgt gebeurd. Toen de begrafenisstoet, op den terugweg van het kerkhof, bij den overweg was gekomen, stopten de auto’s en naar men ons verklaarde, heeft de heer Merjenburgh, die als een uiterst voorzichtig chauffeur bekend staat, de motor afgezet en de auto nog verlaten om uit te zien of er ook een trein naderde. het uitzicht bij deze overweg is goed. Deze middag was het uitzicht echter buitengewoon slecht. Men kon slechts een dertig meter vooruit zien. De heer Merjenburgh kon ondanks zijn voorzichtigheid de trein niet zien aankomen, terwijl de mist en het weer aanzetten van de motor tevens oorzaak waren dat het geluid, dat anders van een naderende trein kan worden opgevangen, gedempt werd. Het slachtoffer heeft dan ook zeer zeker gemeend dat de trein, die, als hij op tijd is, reeds gepasseerd is, de overweg reeds voorbij was en dat hij zonder gevaar kon oversteken. Nauwelijks had hij echter de wagen weer op gang gebracht en was hij de spoorbaan opgereden of uit de mist doemden de contouren van den snel naderende trein op. Voor de ogen van de familie Hulleman en de andere begrafenisgangers werd de auto door de locomotief gegrepen. Onmiddellijk remde de machinist, doch niettemin werd de auto, die op de zijkant werd gegrepen ongeveer 100 meter meegesleurd. Daarbij werd de auto gedraaid, waarna hij ook van achteren werd geraakt en tenslotte achterwaarts van den ongeveer anderhalve meter hoge spoordijk werd geworpen. Veertig meter verder stond de trein stil, zonder dat de reizigers bemerkten wat er gebeurd was. Men zag alleen dat er een auto langs de spoorbaan lag. Plotseling klonk echter een afgrijselijk gekerm op dat de reizigers door merg en been ging en hen aanspoorde om zich in allerijl naar de – naar nu tot hun doordrong – zo juist verongelukte wagen te begeven en zo mogelijk hulp te bieden. De eerste aanblik deed reeds vermoeden dat voor verschillende van de inzittenden hulp niet veel meer zou baten. Het was een afgrijselijk gezicht, temeer waar verschillende inzittenden bloedden uit mond en oren, zodat hun gezichten rood waren van het bloed. De minder gewonde kinderen kermden van pijn en angst en vergrootten daarmede de ontzetting, die zich van hen, die aankwamen om hulp te bieden, meester maakte c.a. Deze familie wordt wel zwaar beproefd. Het vorig jaar nog verloor zij een dochter door den verdrinkingsdood. De trein ondervond door dit ongeluk geruime tijd vertraging. Hij had echter geen beschadiging ontvangen, zodat de reis voortgezet kon worden. De heer H. Hulleman, de man en vader van de slachtoffers, is machinist en leider van de turfstrooiselfabriek der N.V. Veenderij mr. I.A. van Royen. De rijksveldwachter Van Engelenhoven en de gemeenteveldwachter A. de Jong, die spoedig na het ongeluk aanwezig waren, hadden bij het verlenen der hulp een werkzaam aandeel.Historische Vereniging Hardenberg en omgeving, Wilhelminaplein 3a, 7772 HA Hardenberg
tel.: 0523-265624 - internet: www.mijnstadmijndorp.nl - e-mail: info@hvhardenberg.nl
openingstijden studiecentrum: ma, di, do, vr. van 9.00 - 12.00 uur en op afspraak
© GWG 2020