Begraafplaats Beerzerhof BV_256-257.jpg

Vrouwe Jacoba Elisabeth Röell, geboren baronesse Bentinck, geb. 9 april 1909 overl. 25 dec. 1984
en
Jonkheer Eric Willem Röell, geb. 8 juli 1908, overl. 23 maart 2003


Jonkheer E.W. Röell was getrouwd met Jacoba Elisabeth Bentinck. Zij was een nicht van baron Bentinck, die het landgoed huis Beerze in bezit had.
De oude baron Bentinck stierf in 1961 kinderloos. Zijn nicht Jacoba Elisabeth, getrouwd met jonkheer Röell was getrouwd, erfde het landgoed.

Door de familie Röell werd in de zestiger jaren het huis alleen in de weekenden bewoond, daarna permanent. Doordat de jonkheer onder andere secretaris was van koningin Juliana, bracht de koningin meerdere keren een weekeind door in Beerze.
Zijn vrouw Jacoba Elisabeth overleed in 1984, waarna Röell in 1986 hertrouwde met baronesse Sirtema van Grovenstins.
Na de dood van Röell vertrok zij naar Ommen.
Na de dood van jonkheer E.W. Röell kwam het landgoed Beerze in eigendom van Landschap Overijssel. Vanaf 1985 was deze overdracht in fases al door dhr. Röell in gang gezet.
Het huis zelf is in momenteel in particuliere handen.

Meer over de interessante geschiedenis van landgoed Beerze is te lezen op de site van Oud Ommen en op Wikipedia


Historische Vereniging Hardenberg en omgeving, Wilhelminaplein 3a, 7772 HA Hardenberg
tel.: 0523-265624 - internet: www.mijnstadmijndorp.nl - e-mail: info@hvhardenberg.nl
openingstijden studiecentrum: ma, di, do, vr. van 9.00 - 12.00 uur en op afspraak
© GWG 2021