Het Dagblad van Maastricht berichtte op 9 januari 1896 over het overlijden van de militair Jan Grooters uit Gramsbergen. Hij had zich een jaar of tien daarvoor aangemeld als militair schrijver naar Indië. Na twee jaar ontving zijn vader geen bericht meer van hem en bleven de verzonden brieven onbeantwoord. Nu, acht jaar later, had pa Grooters zich tot de burgemeester gewend om te horen of die misschien gewaar kon worden waar zijn zoon was gebleven. De burgemeester vroeg inlichtingen op bij het Ministerie van Koloniën en kreeg te horen dat Jan Grooters al in 1887 op de terugreis naar Nederland was overleden en dat hij een bedrag van 30 gulden had nagelaten wat nog altijd voor de erfgenamen beschikbaar was. Had pa Grooters deze stap niet gezet, dan was het nog maar de vraag of het bericht van overlijden door het Ministerie ooit was toegezonden…