Veldwachters en dienaren van politie

Periode Naam Gemeente Bijzonderheden
1830 Jansen, Derk Jan Ambt Hardenberg Gemeenteveldwachter en dienaar van policie. Aangesteld tot veldwachter door de Gouverneur van Overijssel bij besluit d.d. 24-05-1830. Door de gemeenteraad bij besluit van 04-06-1830 benoemd tot ‘dienaar van policie’.
Beëdigd door de Vrederechter op 08-06-1830. Op 01-10-1836 benoemd en aangesteld als policie-beambte der gemeente.
1886-1900 Korrelboom, Pieter Riene Casper Stad Hardenberg Veldwachter Korrelboom was geboren op 19 januari 1852 te Amsterdam. Na een sollicitatieprocedure met 34 kandidaten werd hij eind 1886 benoemd tot gemeenteveldwachter te Stad Hardenberg. Hem werd eervol ontslag verleend per 7 mei 1900. Kort ervoor was hij tijdelijk geschorst door de burgemeester, omdat hij een Duitse vrachtrijder beboet had en ’t geld in eigen zak gehouden had… Daardoor had hij zijn prestige verloren in het uitoefenen van zijn ambt, de reden voor zijn ontslagaanvraag.
1914- Schuldink, Egbert Ambt Hardenberg Egbert was jachtopziener te Brummen toen hij door de commissaris van de koningin werd benoemd tot opvolger van zijn vader Jannes Schuldink als gemeenteveldwachter te Ambt Hardenberg.
-1914 Schuldink, Jannes Ambt Hardenberg De commissaris van de koningin verleende Jannes op diens verzoek eervol ontslag met ingang van 1 juli 1914.
1900- Tramper, Nikolaas Stad Hardenberg Was voorheen agent van politie derde klas te Rotterdam. Werd benoemd ter vervanging van de eervol ontslagen Korrelboom.
1903- Vosjan, Johannes Fredrikus Stad Hardenberg Overleden op 18 juni 1959 te Hardenberg en begraven aan de Bruchterweg op 22 juni 1959.