Predikanten

 

1838 – 1842Coldeweij, J.H.Hervormde gemeente HeemseHij was kandidaat bij het provinciaal kerkbestuur van Zuid-Holland toen hij werd beroepen in Heemse. Hij werd op 18 februari 1838 bevestigd. Volgde de theologische faculteit aan de Hogeschool te Leiden.

 

Periode Naam Gemeente Bijzonderheden
1608 – 1615 Bulau, Jodokus Hervormde gemeente Gramsbergen 1609-07-08 de predikant van Gramsbergen zal door de classis van Zwolle vermaand worden, dat hij zich aan de kerkelijke ordonnantie houdt.

Jodocus a Bulouw is vermoedelijk in 1615 afgezet en op 2 november vertrokken naar Roderwolde, aldaar afgezet 6 april 1616. In mei daarop in dienst getreden te Saaksum en vervolgens in 1618 te Vierhuisen & Soltcamp, alwaar hij ook werd verwijderd.

1615 – 1621 Voltelen, Lubbertus Hervormde gemeente Gramsbergen Vertrokken naar Zwartsluis. Lubbertus liet een weduwe achter. Hij had een broer Arnoldus genaamd.
1622 – 1626 Suthovius, Johannes Hervormde gemeente Gramsbergen Gestorven in 1626. Op  9 september 1626 kennen Ridderschap en Steden aan de krankzinnige predikant van Gramsbergen een subsidie toe mits hij een hulpprediker neemt.
Hij komt in de rekening van Windesheim over 1637 nog voor als gewezen predikant van Gramsbergen, waarin ook zijn zoon Gerhardus vermeld wordt.
1626 – 1637 Halfwassenius, Harmannus Hervormde gemeente Gramsbergen Vertrokken naar Hellendoorn.
1637 – 1649 Margraden, Henrikus Hervormde gemeente Gramsbergen Gestorven in 1649. Hij was in 1637 te Deventer getrouwd met Agneta dochter van Gerrit Goykink.
1649 – 1691 Voltelen, Harmannus Lubbzn. Hervormde gemeente Gramsbergen Gestorven op 11 maart 1691,  een weduwe nalatend.
1692 – 1699 Haen de, Theodorus Hervormde gemeente Gramsbergen Vertrokken naar Goudriaen.
1699 – 1709 Wakker, Wilhelmus Hervormde gemeente Gramsbergen Gestorven in 1709.
1710 – 1736 Krans, Rudolphus Hervormde gemeente Gramsbergen Beroepen als proponent in 1710 en gestorven op 3 december 1736. Zijn weduwe Sibilla Amalia Elisabeth Kramer is overleden in 1749.
1738 – 1766 Mazier, Rutgerus Hervormde gemeente Gramsbergen Beroepen als proponent, emerites verklaard in 1766 en gestorven in 1779.
1767 -1802 Crop, Hermannus Johannes Hervormde gemeente Gramsbergen Beroepen als proponent, adjunct vanaf 1767 en ordinair van 1799-1802, toen hij emerites werd verklaard en gestorven in 1805. Hij was gehuwd met Silvestra Dijderica ter Poorten, de dochter van Jan Jelle ter Poorten, predikant te Hardenberg. Haar broer Hermannus Henricus ter Poorten was predikant te Avereest. Meer lezen over ds. Krop.
1803-1830 Dijk, Nicolaas Hervormde gemeente Gramsbergen Beroepen als proponent in oktober 1803. Hij is  te Haarlem gestorven, ruim 73 jaar oud , op 22-10-1835.
1831-1849 Janssen Schoonhoven, Teunis Jan Hervormde gemeente Gramsbergen Hij was in 1830 kandidaat in Utrecht en werd beroepen in Gramsbergen 8 januari 1831. Hij vertrok naar Schraard en stond in 1851 te Balk.. Hij was op 23 december 1813 te Utrecht getrouwd met H. van Tussenbroek.
1850-1872 Weurdinge, Johannes Jacobus Ehl Hervormde gemeente Gramsbergen Hij was in 1847 kandidaat in Drenthe en hulp predikant te Steenwijkerwold 1849, bevestigt te Gramsbergen 17 maart 1850 en vertrok naar Molkwerum.
1873-1874 Groeneveld Hardus, W.H. Hervormde gemeente Gramsbergen Kwam van Exmorra en vertrok naar Parrega.
1876-1878 Diehl, C. Hervormde gemeente Gramsbergen Kwam van Chaam en vertrok naar Rijssen.
1878-1883 Visscher, R. Hervormde gemeente Gramsbergen Kwam van Asch en vertrok naar Numansdorp.
       1389 pastoor Roomse gemeente Hardenberg  
       1511 Johannnis, Arnoldus Roomse gemeente Hardenberg  
       1522 Papenvelt, Laurentius Roomse gemeente Hardenberg  
       1547 Kleggens, Willem Roomse gemeente Hardenberg  
       1602 Henricus, Bernardus Hervormde gemeente Hardenberg In de rekening van Windesheim 1620 en 1621 komt voor Geertje weduwe van B. H. geweest een predikant van den Hardenberg. (Opmerking Dinah: pastoor Bernardus Henrici Dochkum  ws. in  1602).
         -1610 Witmundanus, Joannes Hervormde gemeente Hardenberg Joannes Witmundanus wordt op 4 december 1611 als gewezen predikant te Hardenberg met zijne wijf? en kinderen vermeld.
1610-1633 Edeling, Joannes Hervormde gemeente Hardenberg Er is een klacht over Edelincks dienst ingekomen. Op 28 juli 1611 is er spraken over een combinatie met Heemse. Hij stierf in 1633 en liet een weduwe na.(Opmerking Dinah: 1621 lidmaat boek Zwolle pastoorsgroeve 1633).
1633-1661 Vokking, Joannes Hervormde gemeente Hardenberg Vockingius kwam van Heemse en stierf voor 03-08-1661.
1662-1667 Stegeren van, Joachimus Hervormde gemeente Hardenberg Vertrokken naar Staphorst 1667.

(1668 Jacob Vokking)

1668-1673 Kamerling, Thomas Hervormde gemeente Hardenberg Gestorven in 1673, zie zijn testament te Zwolle opgemaakt op 24 januari 1673.
1674-1679 Moonen, Arnold Hervormde gemeente Hardenberg Vertrokken naar Deventer. Lees meer over Moonen.
1681-1686 Hartenberg, Joannes Hervormde gemeente Hardenberg Gestorven in 1686.
1686-1707 Schukking, Joannes Hervormde gemeente Hardenberg Kwam van Kokkenge, gestorven in 1707.
1708-1714 Schukking, Antonius Johzn. Hervormde gemeente Hardenberg Proponent, Is zijn vader opgevolgd en vertrokken in 1714.
1714-1724 Man, Johannes Henricus  Hervormde gemeente Hardenberg Proponent, vertrokken naar Vriezenveen. Hij was een broer van Joh. David Man.
1725-1730 Cuperus, Angelus Jacobus Johzn. Hervormde gemeente Hardenberg Proponent, vertrokken naar Vollenhove.
1731-1760 Poorten, Jan Jelle Hervormde gemeente Hardenberg  Proponent, gestorven 1760.
1762-1796 Walraven, Cornelius Hermannus Janszn. Hervormde gemeente Hardenberg  Proponent, emeritus verklaard in 1796 en ongehuwd  op 79-jarige leeftijd overleden op 08-11-1814 te Voorstraat 13, tegenover de kerk.
1796-1798 Meulman, Bernardus Hervormde gemeente Hardenberg  Van Brouwershaven tot adjunct 1796, gestorven 1798.
1799-1805 Breman, Albertus Hervormde gemeente Hardenberg  Proponent, beroepen tot adjunct 18-06-1799, in de dienst bevestigd op 13-10-1799 en gestorven  in 1805.
1806- Beekhuis, Jan (1768-1816) Hervormde gemeente Hardenberg  Van Borger. Stierf in de pastorie aan het Middenpad.
        -1630 Hardenbergensi, Rudolpho Hervormde gemeente Heemse oude pastoor tot Heemse, zie rekening der pastorie en vicarie goederen van Salland 1629, op de kant stond geschreven obiit et cessat nae het jaer 1630. Hij laat een weduwe na.
1631-1633 Vokking, Joannes Hervormde gemeente Heemse Beroepen in 1631 of 1632 en vertrokken naar Hardenberg  in 1633. De kerk werd herenigd met Hardenberg tot 1663. (waarschijnlijk ook al in de periode na 1611 verenigd geweest met die van Hardenberg).
1663-1680 Bossier, Johannes Hervormde gemeente Heemse Joannes Bossier beroepen 1663 gestorven 1680. Laat Petronella Elisabeth Stuilen als weduwe met zes kinderen achter.
1681-1710 Voltelen, Lubbertus Hervormde gemeente Heemse Lubbertus Voltelen Hermszoon is gestorven 1710 in het begin van augustus. Klasina Voltelen als weduwe nalatende.
1702-1710 Staveren van, Petrus Hervormde gemeente Heemse Petrus van Staveren geboren te Coevorden Frederik Theodore zoon bijna acht jaar hulp predikant geweest, beroepen 1702, naar Coevorden vertrokken 7 mei 1710, emeritus 1748, aldaar overleden 22 juni 1761 in zijn 68e jaar.
1711-1757 Stolte, Antonius Hervormde gemeente Heemse Antonius Stolte Willemszoon, proponent, emeritus verklaart in 1757. Hij is begraven te Heemse op 09-01-1766 en liet een weduwe na genaamd Christina van Niel.
1757-1795 Stolte, Wilhelmus Hervormde gemeente Heemse Wilhelmus volgde zijn vader op als proponent, beroepen tot adjunct 1757, ordinair 1765, emeritus verklaart in 1795, ongehuwd gestorven op 20-05-1802 te Heemse. Zijn zuster Clara was getrouwd met Jacobus van Riemsdijk, scholtus van Hardenberg en zijn zuster Anna Catrina Christina met diens oomzegger Jacobus van Riemsdijk, secretaris der Stad Hardenberg.
1796-1805 Lamping, Carolus Nicolaas Hervormde gemeente Heemse Geboren in 1772 te Baccum, Graafschap Lingen. Proponent, beroepen tot adjunct in 1796. Zijn salaris als predikant bedroeg in 1797 f. 300,-  per jaar.  Hij was getrouwd met Anna Elisabeth Zelders en kort na de geboorte van hun eerst kind brak In september 1805 brand uit in de predikantswoning. Het gezin vertrok naar  Rijnsaterwoude en woonde vanaf 1815  in Dalen. De predikant sterft aldaar op 3 mei 1836.
1806-1836 Wineke, Hendrik Hervormde gemeente Heemse Geboren in 1784 te Neuenhaus. Proponent, overleden 7 augustus 1836 te Heemse no. 51. Samen met Anna Bertha Heijn kreeg hij 13 kinderen waarvan enkelen op jonge leeftijd stierven. Zij bleef als weduwe achter met 10 kinderen. De weduwe woonde nog in de pastorie toen er in oktober 1837 diefstal werd gepleegd. 
1838-1843 Coldeweij, Samuel Henricus Hervormde gemeente Heemse Geboren in 1811 te Deventer. Volgde de theologische faculteit aan de Hogeschool te Leiden. Hij was kandidaat bij het provinciaal kerkbestuur van Zuid-Holland toen hij werd beroepen in Heemse. Hij werd op 18 februari 1838 bevestigd. Vertrokken naar Borculo 1843, Marum en Noordwijk 1852 tot emeritaat in 1881. Hij overleed te Twello in 1890.
       
1843 -1844 Bähler, Christiaan Daniël Louis LHzn. Hervormde gemeente Heemse Werd beroepen uit de gemeente Aalst en aanvaardde op 9 juli 1843 zijn bediening te Heemse. Na een kortstondige ziekte overleed ds. Bähler op 17 augustus 1857 op de leeftijd van 51 jaar. Ds. Bähler, die in 1806 was geboren, was om zijn trouw aan de gereformeerde prediking een zeer gezocht prediker. Hij diende de navolgende gemeenten: Elspeet (1833), Oosterwolde (1837), Aalst (1840), Heemse (1843), IJlst (1844), Ede (1845), Op- en Neder-Andel (1851), Wemeldinge (1856) en Poortvliet (1857).
1845-1854 Mouw, Albertus Hendrikus Hervormde gemeente Heemse Beroepen een juni 1845 emeritus 1854 overleden 19 september 1860 was kandidaat ov. 1841. Op 2 mei 1845 met M. J. Buijze te Zierikzee getrouwd, overleden te Nijkerk bijna 43 jaar oud.
1854-1857 Nonhebel,  Joannes Petrus Hervormde gemeente Heemse Kandidaat gels. 1853, beroepen 23 april 1854, vertrokken naar Vaassen 1857, naar Middelburg 1863.
1857-1859 Timmer Westerouwen van Meeteren,  Harmen Hervormde gemeente Heemse Kandidaat Utrecht 1850 beroepen te Zegveld februari 1851, Schoonrewoerd 1855, Heemse 1857, Kesteren 1859.
1860-1862 Niessen,  Dionysius Hervormde gemeente Heemse Geboren 1826 te Streefkerk, kandidaat gild. 1851, beroepen te Zoutelande 18 april 1852, Molenaarsgraaf 1856, Elst bij Amerongen 1859, Heemse 1860?, Giessen en Rijswijk augustus 1862. Hij was vervolgens predikant in Poederoijen 1864-1866 en Leerbroek 1866-1868 en ging vandaar naar Wijk bij Heusden. Hij stierf te Heukelum (Lingewaal) op 1 maart 1908.