Zagers

 

Het rood omrande perceel was het oorspronkelijke perceel bouwland dat in 1832 voor het eerst ‘op de kaart’ werd gezet en waarop in 1887 het huis werd gebouwd.

 

Legger 444/1: Sectie D-111. Bouwland. Eigendom van de erfgenamen van Harm Tevenkar te Laarwolde. In 1836 verkoop. Over op:

 

 

Legger 530/1: Nieuwe sectie D-1695. Bouwland. Eigendom van Gerrit Jan Kuipers, kleermaker in ’t Laar. In 1867 verkoop. Over op:
Legger 1580/1: Eigendom van Frederik Zagers, landbouwer te Laar. Sectie D-1695. Bouwland. In 1885 successie. Over op:
Legger 2634/1: Sectie D-1695. Bouwland. Eigendom van Jan Zegers of Zagers en Hinderkien Koenders (voor 5/8e), Jan Harm Hubers, Wolter Zager en Fenna Zager (alle drie voor 1/8e). In 1887 stichting woning. Overlevering verhaalt dat het huis ooit op palen van Laar naar Holtheme zou zijn gebracht. Over op:

 

 

Legger 2634/2: Nieuwe sectie D-2148. Huis. In 1910 vereniging van percelen. Over op:

 

 

Legger 2634/8: Nieuwe sectie D-2838. Huis, schuur en bouwland. In 1925 stichting. Over op:
Legger 2634/9: In 1941 boedelscheiding. Over op:

 

Jan Hubers en tante Janna Zager.

 

Legger 5015/6: Eigendom van Jan Harm Hubers en echtgenote Jantien Zager (voor 5/8e), Jan Hubers, Gerrit van de Riet en Hendrik Jan Hultink (alle drie voor 1/8e). In 1946 boedelscheiding. Over op:
Legger 5174/6: Sectie D-2838. Huis, schuren, erf en bouwland op de Hooge en Laage Wekenkarst. Eigendom van Jan Hubers. Levenslang vruchtgebruik: Jan Harm Hubers te Holtheme E-17. In 1953 bijbouw, in 1969 verbouw en successie. Over op:
Legger 5302/10: Sectie D-2838.  Eigendom van Jan Hubers. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 7543/1: Eigendom van Jan Hubers (geb. 15-02-1925). Sectie L-20. Boerderij en grasland aan de Vilsterborg 4.