Reurink

Op 2 juni 1765 werd het huwelijk voltrokken tussen Aaltjen Hendriks Ruring en Hendrik Jansen Hekman. De bruidegom was afkomstig uit Brucht. De bruid was geboren op ’t Reurink. Aaltjen overleed echter al in mei 1767, waarna haar man op 3 januari 1768 te Gramsbergen hertrouwde met Geesjen Bouwhuis uit Den Velde. Uit dit huwelijk werd dochter Aaltjen Reurink geboren. Hendrik Jansen Hekman (genaamd Reurink) overleed ook op jonge leeftijd, waarna zijn weduwe op 30 april 1780 te Hardenberg hertrouwde met Asse Jansz. Brink uit Lutten.

In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Jan Hermen Eekenhorst (genaamd Reurink) en echtgenote Aaltjen Reurink. Zij waren op 16 mei 1794 te Hardenberg getrouwd. Jan Hermen was afkomstig uit ’t Duitse Emlichheim en Aaltjen was geboren op ’t Reurink in Holtheme. Verwalter schout G.J. Crull registreerde op 18 april 1794 de huwelijkse voorwaarden van ’t bruidspaar. Daarin werd o.a. bepaald dat meteen na de voltrekking van het huwelijk de helft van alle onroerende en roerende goederen van de stiefvader en moeder van de bruid, Asse Jansz. Brink (genaamd Reurink) en Geesjen Bouwhuis, zou overgaan op Jan Hermen en Aaltjen (toegang 55.2.1, inv.nr. 16, scan 3).

 

 

We vinden ‘het Reurink’ in 1832 gesitueerd aan de zgn. ‘Tij Steeg’ op ‘den Hoogen Esch’ in sectie D no. 810 op legger nr. 364. Het is nu geadresseerd aan de Holthemereschweg 6.

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

 

364/8: Sectie D-810. Huis en erf. Via zoon Jan Hendrik Reurink en echtgenote Fennegien Hurink (getrouwd op 18 juni 1841) vererfde het Reurink op kleinzoon Jan Harmen Reurink en kleindochter Fennegien Reurink. Huis, erf, schuur en varkenshok. In 1893 bijbouw. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1893.

 

364/33: Nieuwe sectie D-2226. Huis, schuren en erf. In 1894 boedelscheiding. Over op:
2057/21: Eigendom van Jan Harmen Reurink en echtgenote Willemina Brinkman (zie register van overschrijving hypotheken, deel 406, nr. 10). Zij waren op 10 mei 1894 getrouwd te Gramsbergen. In 1896 stichting. Over op:
2057/48: Huis, schuren en erf op de zgn. ‘Noord Esch’. In 1897 stichting en sloop. Over op:
2057/50: Huis, schuren, erf en kookhuis. In 1909 herbouw. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1897.

 

2057/64: Nieuwe sectie D-2317. Huis, schuren en erf. In 1910 herbouw. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1910.

 

2057/65: Nieuwe sectie D-2859. Huis, schuren en weiland. In 1913 bijbouw. Over op:
2057/67: Huis, schuren en weiland. In 1929 successie. Over op:
4551/27: Eigendom van Geertruida Reurink en echtgenote Willem van Dijk. Zij waren op 13 mei 1921 getrouwd te Gramsbergen. In 1954 overdracht enz. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1954.

 

4551/73: Nieuwe sectie D-3530. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1954 bijbouw. Over op: 
4551/78: In 1961 stichting. Over op:
4551/79: In 1980 opgenomen in ruilverkaveling.