het Schuurhuis

In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Hendrik van den Bos en echtgenote Fennegien van der Scheer. Zij waren op 13 mei 1817 te Gramsbergen getrouwd. We vinden ‘het Schuurhuis’ in 1832 gesitueerd in de zgn. ‘Holthemer Eggen’ nabij de rivier de Vecht, in sectie D no. 183 op legger nr. 37. Het erf is nu geadresseerd aan de Rondweg 33.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1832.

37/1: Naderhand eigendom van dochter Geertruit Bosch, echtgenote van Willem ten Brink. Zij waren op 8 mei 1840 getrouwd te Gramsbergen. Huisnr. E-23. In 1880 successie. Over op:
674/16: Eigendom van Willem ten Brink, weduwnaar van Geertruit Bosch. Naderhand vererfde het op dochter Fennegien ten Brink. Zij trouwde eerst op 30 april 1864 te Gramsbergen met Evert Nijeboer, maar hij overleed al in 1882 op 47-jarige leeftijd. Daarna hertrouwde zij op 7 april 1883 met Lucas Höltink uit Baalder. Huisnr. E-23. In 1890 verkoop. Over op:
2796/1: Eigendom van Jan Hendrik Leemgraven Slingenbergh en echtgenote Gesina Lubberta Johanna Ruitman (zie register van overschrijving, deel 376, nr. 63). Zij waren op 8 november 1894 getrouwd te Gramsbergen. In 1891 bijbouw. Over op:
2796/10: In 1911 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1911.

2796/156: Nieuwe sectie D-2867. Huis, schuur, gras- en bouwland. In 1931 stichting. Over op:
2796/197: In 1932 verbouw. Over op:
2796/198: In 1940 vernieuwing van artikelen. Over op:
4959/71: Eigendom van weduwe Gesina Lubberta Johanna Leemgraven Slingenbergh-Ruitman (voor de helft) en van Gerrit Jan Waterink en echtgenote Hendrikje Leemgraven Slingenbergh (voor de andere helft). In 1943 sloop en herbouw. Over op
4959/109: In 1950 stichting. Over op:
4959/124: In 1950 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1950. De drie voormalige katersteden zijn samengevoegd tot één nieuw perceel: D-3417.

4959/131: Sectie D-3417. Drie huizen, schuren, bouw- en weiland.