’t Kromhofs of Wolters

Kaart van N. ten Wolde, van ’t erve Kromhof en omgeving, anno 1789.

 

Op 12 december 1820 hield notaris Antoni van Riemsdijk een boedelinventarisatie op den Huize Heemse, no. 56, te Heemse, op verzoek van de hoogwelgeboren heer jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, weduwnaar en boedelhouder van wijlen de hoogwelgeboren vrouwe Maria Clara gravinne van Rechteren, lid van de Ridderschap dezer provincie en breedgeërfde, domiciliërende op den Huize Heemse, zo voor zichzelven uit hoofde der gemeenschap van goederen tusschen zijn hoogwelgeborene en deszelfs wijlen ehevrouwe bestaan hebbende en als derzelver mede-erfgenaam voor een-vierde gedeelte haarer nalatenschap en als vruchtgebruiker van een ander vierde gedeelte derzelve, krachtens haar testamentaire dispositie op den 2 februari 1813 gepasseerd, als in naam en kwaliteit van vader en wettigen voogd van Willem Jan Petrus van Foreest, student in de rechten aan de Hooge School te Utrecht, oud 20 jaaren, Nannette van Foreest, oud 15 jaaren, Christina Louisa van Foreest, oud 13 jaaren, Theodora Sophia van Foreest (oud 9 jaaren) en Christina Ebella Cornelia van Foreest (oud 7 jaaren), deszelfs minderjarige kinderen. Tot de vele onroerende goederen behoorde de katerstede het Kromhofs of Wolters, te Heemse gelegen, zuidoostelijk van tuin over de weg en bestaande in derzelver behuizinge numero 57… (aktenr. 240, scan 16).

Hoewel de katerstede ’t Wolters niet met name genoemd is op de oudste kadastrale kaart van 1832, weten we wel om welk perceel ’t gaat. ’t was in 1832 nog eigendom van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse en bekend als sectie B-1175 op legger 101.

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

 

Legger 101/500: Sectie B-1175. Huis en erf. In 1851 verkoop. Over op:
Legger 933/3: Eigendom van Hendrik Odink Ezn en echtgenote Johanna Vinke (zie algemeen register der hypotheken, deel 77, nr. 37). Zij waren getrouwd op 20 april 1844 te Heemse.

Op 2 juni 1851 verleed notaris Swam te Gramsbergen een hypothecaire akte op verzoek van landbouwer Hendrik Odink te Heemse. Hij had 1.650 guldens geleend van Wessel Frederik Visch, predikant te Wilsum. Als onderpand stelde hij zijn eigendommelijke katerstede ’t Wolters in Heemse. ’t Wolters lag aan de zuidkant van de Allée om het huis Heemse en bestond uit een huis met grond en wheere, kadastraal bekend in sectie B nr. 1175, groot vijf roeden en negentig ellen, met bijbehorende landerijen.

In 1865 verkoop. Over op:
Legger 964/4: Eigendom van Egbert Warnderink Vinke, koopman te Amsterdam (zie algemeen register der hypotheken, deel 20, nr. 736). In 1873 verkoop. Over op:
Legger 3054/5: Eigendom van Roelof Schonekamp en echtgenote Janna Odink (zie hulpregister no. 4 hypotheken, deel 26, nr. 1512). Zij waren op 5 juni 1868 getrouwd in Heemse. Janna was een dochter van de vroegere eigenaren Hendrik Odink en Johanna Vinke. Huisnr. A-88. Na het overlijden van Janna (op 9 oktober 1881) en Roelof (op 6 april 1882) werd de katerstede eigendom van de minderjarige zoon Jan Hendrik Schonekamp. Verkoop in 1883. Over op:
Legger 3601/37: Eigendom van oom Gerrit Jan Schonekamp en tante Jennigjen Gerrits (zie register van overschrijving hypotheken, deel 327, nr. 55). Zij waren op 23 mei 1873 getrouwd in Heemse. In 1901 sloop. Over op:
Legger 3601/54: Erf. In 1902 sloop en samenvoeging percelen. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1902.

 

Legger 3601/56: Nieuwe sectie B-6065. Huis, schuur en bouwland. In 1907 stichting. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1907.

 

Legger 3601/59: Huis, schuur en bouwland. In 1913 redres en herberekening. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1913.

 

Legger 3601/69: Nieuwe sectie B-6657. Huis, schuur en bouwland. In 1923 boedelscheiding. Over op:
Legger 8850/33: Eigendom van Evert Jan Hendrik Schonekamp en Gerrit Veurink (zie register van overschrijving hypotheken, deel 686, nr. 17). In 1929 boedelscheiding. Over op:
Legger 8475/32: Eigendom van Gerrit Veurink Hzn. (zie register van overschrijving hypotheken, deel 749, nr. 73). In 1939 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 6240/101: Eigendom van Reinder Egbert Nijhuis (geb. 30-04-1884), zoon van Gerrit Jan Nijhuis en Janna Meulman. Gerrit Jan Nijhuis was naderhand getrouwd met Jennigjen Gerrits die op haar beurt eerder getrouwd was met Gerrit Jan Schonekamp. Later eigendom van Gerrit Veurink Hzn. en echtgenote Janna Gerritdina Nijhuis. Zij waren op 17 oktober 1913 getrouwd in Heemse. In 1945 gedeeltelijke verwoesting en herbouw. Over op:
Legger 6240/123: In 1949 stichting. Over op:
Legger 6240/129: Twee huizen, schuur, bouwland en weiland. In 1950 vereniging met ’t perceel van ’t voormalige erve Schreurs.

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1950.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.