Woelders

Aan het weggetje dat vanaf Huize Welgelegen richting het Hesselink liep (de Esweg), bevond zich aan de noordzijde de boerderij van de familie Woelders. Vanouds was dit een pachtboerderij. In 1832 was zij eigendom van jonkheer Jacob van Foreest, de heer van Heemse. Meer dan een eeuw later waren Hendrikus Woelders en zijn vrouw Geessien Welleweerd de eigenaren van de boerderij. Hendrikus was toen al bijna tachtig. Vandaar dat zijn zoon Hendrik Jan de boerderij in beheer had. Hij pachtte het bedrijf al vanaf 1949 van zijn ouders. In 1962 kwam hieraan echter een einde. In dat jaar werd de gemeente Hardenberg eigenaar van de boerderij, die deze vervolgens liet slopen in verband met het uitbreidingsplan Heemse. De familie Woelders kreeg in ruil de boerderij op het vroegere erve Philis of Pofferts op het Heemserveen.

‘Woelders’ (collectie Kampman).

Kadastrale geschiedenis
Bij de aanvang van het kadaster, in 1832, werd deze katerstede geregistreerd onder sectie B-717 ten name van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse op legger 101. De katerstede staat wel ingetekend op de oudste kaart, maar zonder vermelding van een huisnaam. 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 101/298. Sectie B-717. Huis en erf. In 1850 verkoop. Over op:
Legger 593/5: Eigendom van Hendrikus Woelders, commies bij ’s Rijksbelastingen en landbouwer. Hij was op 8 juni 1839 te Tubbergen getrouwd met Hendrikjen Otten uit Heemse. Zij overleed op 10 mei 1869 te Heemse, op 63-jarige leeftijd.

Notaris J.G. Troost te Heemse verleed op 29 mei 1875 een akte van boedelscheiding, op verzoek van
1. Hendrikus Woelders, gepensioneerd rijksambtenaar te Heemse
2. Klaas Gerrit Woelders, smid te Heemse
3. Derk Lenters en echtgenote Hendrika Gesina Woelders, landbouwers te Heemse
4. Hendrik Jan Woelders, landbouwer te Heemse
Tot de gezamenlijke boedel behoorde het huis en erf met grasgrond, bouwlanden vruchtbomen, staande en gelegen te Heemse, sectie B-717, geschat op een waarde van 500 gulden (aktenr. 350).

Legger 3465/4: Eigendom van Hendrik Jan Woelders. Hij trouwde op 15 augustus 1883 te Heemse met Gerritdiena Eggengoor uit Emlichheim. Huisnr. A-65. In 1880 successie. Over op:

Kadastraal minuutplan, anno 1880.

Legger 4098/4: Eigendom van Hendrik Jan Woelders en Gerritdiena Eggengoor. In 1896 herbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1896.

Legger 5394/1: Eigendom van Hendrik Jan Woelders en Gerritdiena Eggengoor. Nieuwe sectie B-5923. Huis, schuren, erf en tuin. In 1908 stichting en in 1909 boedelscheiding. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1909.

Legger 8220/1: Eigendom van weduwe Gerritdiena Woelders-Eggengoor en zoon Hendrikus Woelders. In 1923 successie. Over op:
Legger 8858/1: Eigendom van Hendrikus Woelders en echtgenote Geessien Welleweerd. Zij zijn op 8 december 1922 getrouwd te Heemse. In 1962 ruiling gronden met de gemeente Hardenberg.