het Visschers

In een notariƫle akte, geschreven door Antoni van Riemsdijk, gedateerd 14 februari 1824, wordt het erfjen het Visschers met name genoemd. Het ligt in Heemse nabij het zaailand den Oldengaarden (aktenr. 368, scan 292).

Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd het Visschers geregistreerd als sectie B-597 op legger 384 ten name van landbouwer Albert Visscher.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie B-597).

Legger 384/2: Sectie B-597. Huis en erf. Eigendom van Albert Visscher.

Notaris Willem Swam te Gramsbergen registreerde op 3 januari 1846 een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Albert Visscher te Heemse. Hij verklaarde wegens opgenoomene en ter leen ontvangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Albert van der Velde, koopman, winkelier, woonende ter Stede Hardenbergh, eene kapitale som van zevenhonderd guldens. Als onderpand stelde hij o.a. zijn huis en erf met het daarbij gelegen perceel bouwland, beide bekend onder sectie B, het eerste onder numero 597 en het laatste onder numero 596 (aktenr. 1136, scan 1).