Vedelaar

Gerrit Jan Kerkdijk (1927-1999), wonend aan de Scholtensdijk 9, ploegt land in de Riet. 

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

 

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat deze huisplaats al geregistreerd, zij het zonder huisnaam. Het werd ingetekend onder sectie B-729 op legger 364 als huis en erf op naam van schoenmaker en landbouwer Evert Vedelaar en diens vrouw Marieken Valk. Zij waren op 6 februari 1817 getrouwd te Hardenberg. In 1843 verkochten zij hun bezit.

Legger 687/1: Sectie B-729. Huis en erf. Eigendom van Gerrit Bolks en echtgenote Gerritdiena Jonkeren. Zij zijn op 10 november 1842 getrouwd te Heemse. In 1850 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 987/17: Sectie B-729. Huis en erf. In 1850 verkoop. Over op:
Legger 1002/1: Sectie B-729. Huis en erf. Eigendom van dominee Aalbertus Hendrikus Mouw en echtgenote Maria Johanna Buijze. In 1866 bijbouw. Over op legger 1002/3.

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1866.

 

Legger 1002/3: Sectie B-4665. Huis en erf. In 1874 splitsing. Over op legger 1002/4 en 1002/5.

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1874.

 

Legger 1002/4: Sectie B-5167. Kamer. Huisnr. A-70. Eigendom van Maria Johanna Buijze, weduwe van predikant Aalbertus Hendrikus Mouw, te Nijkerk. In 1886 verkoop. Over op legger 4576/2.
Legger 1002/5: Sectie B-5168. Huis en erf. Huisnr. A-69. In 1886 verkoop. Over op legger 4576/3.
Legger 4576/2: Sectie B-5167. Kamer. Huisnr. A-70. Eigendom van verver en glazemaker (schilder) Johannes Jacobus Schriebels en Jantje Meijer. De schilder overleed op 13 december 1889 te Heemse, zonder kinderen na te laten. In 1890 volgde verkoop. Over op legger 1856/10.
Legger 4576/3: Sectie B-5168. Huis en erf. Huisnr. A-69. In 1890 verkoop. Over op legger 1856/11.
Legger 1856/9: Sectie B-730. Bouwland. Eigendom van Gerrit Kerkdijk en echtgenote Hendrikjen Veltink. Zij zijn op 14 juli 1865 getrouwd te Heemse. In 1913 redreskaart en berekening. Over op legger 1856/16.
Legger 1856/10: Sectie B-5167. Kamer. Huisnr. A-70.
Legger 1856/11: Sectie B-5168. Huis en erf. Huisnr. A-69. In 1902 stichting. Over op legger 1856/12.
Legger 1856/12: Sectie B-5168. Huis, stal en erf. In 1903 stichting. Over op legger 1856/13 en 1856/14.

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1903.

 

Legger 1856/13: Sectie B-6095. Huis, schuren en erf. In 1913 redreskaart en berekening. Over op legger 1856/16.

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1913.

 

Legger 1856/14: Sectie B-6096. Huis. In 1926 boedelscheiding. Over op legger 7450/10.
Legger 1856/16: Sectie B-6643. Huis, schuren en erf. In 1926 boedelscheiding. Over op legger 7450/11.
Legger 7450/10: Sectie B-6096. Huis. Eigendom van metselaar Gerrit Jan Kerkdijk Gzn. en echtgenote Johanna Hermina Meier. Zij zijn op 24 juni 1898 getrouwd te Heemse. In 1939 vereniging van artikelen. Over op legger 8809/8.
Legger 7450/11: Sectie B-6643. Huis, schuren en erf. In 1939 vereniging van artikelen. Over op legger 8809/9.
Legger 8809/8: Sectie B-6096. Huis. In 1943 boedelscheiding. Over op legger 11290/6.
Legger 8809/9: Sectie B-6643. Huis, schuren en erf. In 1940 verkoop deel van perceel. Over op legger 8809/10.

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1940.

 

Legger 8809/10: Nieuwe sectie B-7376. Huis, schuren en erf. In 1943 boedelscheiding. Over op legger 11290/7.
Legger 11290/6: Sectie B-6096. Huis. Eigendom van Herman Kerkdijk en Hermina Hendrika Geugies. Zij zijn op 13 mei 1927 getrouwd te Heemse. In 1956 vereniging. Over op legger 11290/11.
Legger 11290/7: Sectie B-7376. Huis, schuren en erf. In 1956 verkoop enz. Over op legger 11290/11.
Legger 11290/11: Nieuwe sectie B-7610. Drie huizen, schuren en erf.  In 1956 werd een nieuwe dubbele woning gebouwd (Scholtensdijk 9 en 11) en de oude werd in 1958 afgebroken.

 

 

In 1973 boedelscheiding. Over op:
Legger 16719/1: Eigendom van Gerrit Jan Kerkdijk, gemeenteambtenaar (geb. 07-09-1927) en van echtgenote Wilhelmina Veldsink.