’t Otten

De katerstede ’t Otten wordt in de oudste kadastrale registers vermeld op legger 271 onder sectie B-677 ten name van landbouwer Gerrit Otten. Op de oudste kaart wordt het echter niet met name genoemd. De katerstede lag even ten zuidwesten van de oude herberg de Rustenberg. Gerrit Otten was geboren als zoon van Jan Luggers, maar ingetrouwd op ’t Otten toen hij trouwde met Hendrikje Jansen Warmink. Dat huwelijk was op 21 juli 1793 te Heemse ingezegend. 

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

 

Legger 271/5: Sectie B-677. Huis en erf.

Op 27 juli 1838 werd op het erfjen het Otten te Heemse een boedelinventarisatie uitgevoerd door notaris Antoni van Riemsdijk. Hij deed dat in opdracht van een groot aantal belanghebbenden: Gerrit Otten (weduwnaar van Hendrikjen Warmink, landbouwer te Heemse) en diens kinderen Ebbechien Otten (echtgenote van Jan Hendrik Rerink, landbouwers te stad Hardenberg), Jan Otten (landbouwer te Collendoorn), Janna Otten (echtgenote van Hendrik Jan Woelders, landbouwers te Heemse), Hendrikje Otten (wonend te Haarle), Jannes Otten (landbouwer te Heemse), Jan Hendrik Slotman (weduwnaar van Mina Otten, landbouwer te Collendoorn), Derk Otten (landbouwer te Heemse), Johanna Otten (dienstmeid, te stad Hardenberg) en Hermannus Bolks (winkelier te Bergentheim, als voogd over Hendrikjen Bolks en Jan Bolks, minderjarige kinderen van Gerrit Jan Bolks en Jennechien Otten). Tot de onroerende goederen behoorde o.a. het erfjen het Otten, een schapeschot en verschillende percelen bouwland, grasgrond en veenland. Uit het overzicht van ‘tituls en papieren’ blijkt dat ze gezamenlijk nog 3 guldens tegoed hadden van Teunis Wolbink uit Ane vanwege aan hem geleverd ‘klomphout’ in 1837 (aktenr. 1305, scan 74).

Een kleine maand later, op 24 augustus, registreerde dezelfde notaris een verkoopakte op verzoek van dezelfde belanghebbenden. Op die dag begon Van Riemsdijk met de eerste veiling (inzate) van een aantal onroerende goederen, waaronder de katerstede Otten in Heemse. De katerstede ging als eerste kavel (eerste perceel) onder de veilinghamer. Het bestond op dat moment uit het woonhuis, gecoteerd numero 24, met grond en wheere (huis en erf op het erfjen het Otten te Heemse, aldaar staande en gelegen voor aan en noordwaards van het Kerkpad over of langs Spaanschkamp schuins tegenover den Rustenberg, op de kadastrale plans sectie B voorkomende onder numero 677, ter grootte van zes roeden en negentig ellen met de gerechte halfscheid van de tot het erfjen gehorende begraafplaats op het kerkhoff of de grafplaats te Heemse. Het tweede perceel (de tweede kavel) van de veiling betrof de schuur met de daarin zijnde huurmans-woning en grond en wheere (huis en erf) onder numero 676 op de kadastrale plans van en op het erfjen het Otten. Hendrik Jan Woelders uit Heemse bood in eerste veiling 1500 gulden voor ’t erfje Otten. In de tweede veiling werd het erf gemijnd door Hendrik Bouwhuis voor 1546 gulden. In de gecombineerde veiling en afslag (meerdere kavels tegelijkertijd) werd door de mede-eigenaren Jannes Otten en Derk Otten 2759 gulden geboden voor kavels 1 en 3 t/m 12 (aktenr. 1308, scan 54).

Legger 508/1: Eigendom van Jannes Otten en mede-eigenaar Derk Otten. Splitsing. Over op:

 

Omschrijving van nieuwe percelen na splitsing, anno 1839.

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1839.

 

Legger 527/1: Nieuwe sectie B-1413. Huis en erf. Eigendom van Jannes Otten en echtgenote Hermina Stegeman (enerzijds) en van broer Derk Otten en echtgenote Wilhelmina Pullen (anderzijds). Grensverandering. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1866.

 

Legger 527/4: Nieuwe sectie B-4660. Huis en erf. In 1872 verkoop. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1872.

 

Legger 527/7: Nieuwe sectie B-5033. Huis. In 1873 verkoop. Over op:
Legger 3235/1: Eigendom van Jan Derksz. Otten, landbouwer te Heemse (zie register van overschrijving hypotheken, deel 241, nr. 98). Hij trouwde op 4 juli 1873 te Heemse met Lena Welink. Huisnr. A-54 en A-55. In 1887 stichting. Over op: 4717/1 en 4718/1.

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1887.

 

Legger 4717/1: Nieuwe sectie B-5736. Huis. Eigendom van Jannes Otten en Roelofje Hakkers. In 1900 vereniging. Over op: Legger 4717/2.
Legger 4718/1: Nieuwe sectie B-5738. Huis en erf. Eigendom van Jan Otten Derkszoon. In 1900 vereniging. Over op: Legger 4718/2.

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1900.

 

Legger 4717/2: Nieuwe sectie B-6012. Huis. In 1915 boedelscheiding. Over op: Legger 4269/10.
Legger 4269/10: Eigendom van Jannes Otten en echtgenote Roelofje Hakkers. Zij zijn op 19 november 1880 getrouwd te Heemse. In 1915 vereniging. Over op: Legger 4269/12.
Legger 4718/2: Nieuwe sectie B-6015. Huis, schuur en erf. In 1909 bijbouw. Over op: Legger 4718/3.

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1909.

 

Legger 4718/3: Nieuwe sectie B-6454. In 1915 boedelscheiding. Over op: Legger 4928/6.
Legger 4928/6: Eigendom van Gerrit Otten en echtgenote Willemina Welink (zie register van overschrijving hypotheken, deel 589, nr. 57). Zij zijn op 20 december 1872 getrouwd in Heemse. In 1915 vereniging van percelen. Over op: Legger 4928/8.

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1915.

 

Legger 4269/12: Sectie B-6705. Huis en erf. In 1918 verkoop. Over op: Legger 4928/16.
Legger 4928/8: Nieuwe sectie B-6707. Huis, schuur en erf. In 1933 boedelscheiding. Over op: Legger 10054/6.
Legger 4928/16: Eigendom van Gerrit Otten en Willemina Welink. Sectie B-6705. In 1919 vereniging en redreskaart. Over op: Legger 4928/17.

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1919.

 

Legger 4928/17: Nieuwe sectie B-6769. Huis en erf. In 1933 boedelscheiding. Over op: Legger 10054/13.
Legger 10054/6: Eigendom van Johannes Otten (zie register van overschrijving hypotheken, deel 785, nr. 53). In 1934 stichting. Over op: Legger 10054/15.
Legger 10054/13: Sectie B-6769. In 1940 vereniging. Over op: Legger 10054/17.
Legger 10054/15: In 1940 overdracht. Over op: Legger 10054/17 en 18.
Legger 10054/17: Nieuwe sectie B-7384. Twee huizen en erf. In 1944 verkoop. Over op: Legger 11397/12.
Legger 10054/18: Nieuwe sectie B-7386. Schuur en erf.

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1940.

 

Legger 11397/12: Eigendom van Gerrit Reinhardsz. Veldsink (geb. 03-05-1907) en echtgenote Sina Overweg (zie register van overschrijving hypotheken, deel 902, nr. 51). Zij zijn op 27 oktober 1933 getrouwd. In 1954 sloping en stichting. Over op:
Legger 11397/17: In 1961 verkoop. Over op:
Legger 428/1169: Eigendom van de gemeente Hardenberg. In 1962 vereniging. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1962.

 

Legger 13824/1: Nieuwe sectie B-7715. Gemeentehuis, station, 5 huizen, schuren, stal, loods, plein, wegen, erf etc.

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1965. Sectie B-7825.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.