’t Nachtegaaltje

Op de oudste kadastrale kaart, anno 1832, vinden we ’t Nachtegaaltje, het Nachtegaals of den Achtersten Veldsinkkamp, zonder met naam genoemd te worden, onder sectie B no. 1138a op legger 62. Het was toen eigendom van griffier Jan Bruins die verbonden was aan het Vredegerecht te Hardenberg.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 62/27: Sectie B-1138a. In 1835 ruiling. Over op: 
Legger 460/2: Eigendom van Hermen Heersmink en echtgenote Willemina Buitendijk. Zij zijn op 10 april 1829 getrouwd te Heemse.

Op 22 september 1835 verleed notaris Antoni van Riemsdijk een hypotheekakte (aktenr. 1176) op verzoek van Hermen Heersmink en echtgenote. Zij verklaarden 850 guldens schuldig te zijn aan Fokke Pieters Leertouwer, commies te voet der derde klasse bij des Rijksmiddelen, behorende tot de ambulante brigade numero één ter gemeente Vriezenveen en gedetacheerd aan den Mariënberg ter buurtschap Bergentheim. Hermen en Willemina stelden als onderpand hun comparanten erfjen, genaamd het Nachtegaals of den Achtersten Kamp, liggende ten dorpe Heemse, ten zuiden voor en aan het bosch van dien naam, bestaande voorts uit huis en erf, onder nummer 1138a, ter grootte van drie roeden en twintig ellen.

Anderhalf jaar later, op 10 mei 1837, verschenen Hermen Heerspink en Willemina Buitendijk opnieuw voor notaris Antoni van Riemsdijk. Zij verklaarden hun eigendommelijke erfjen het Nachtegaals of de Achterste (Veldsink)kamp, liggende ten dorpe Heemse, voor 1225 gulden, over te dragen aan Fokke Pieters Leertouwer, commies te voet der derde klasse bij des Rijks middelen, gedatecheerd te Mariënberg (aktenr. 1258).

Legger 491/2: Eigendom van Fokke Leertouwer, commies bij ‘s-rijksbelastingen te Mariënberg. 

In het notarieel archief (toegang 122, inv.nr. 1560) vinden we dat op 9 december 1850 de overdracht plaats vond van de katerstede ’t Nachtegaaltje te Heemse, op verzoek van Aaltje Roos, weduwe van Fokke Pietersz Leertouwer, woonachtig te Holthone. Fokke Leertouwer en Aaltje Roos waren in 1844 getrouwd te Gramsbergen. Fokke was belastingcommies en op 5 juli 1847 te Staphorst overleden. De katerstede bestond uit een huis en erf, groot 3 roeden en 20 ellen. Het was tijdens een publieke verkoop voor 600 gulden gekocht door Harm Lammerink, landbouwer te Rheeze, ten behoeve van zijn zoon Seine Lammerink, landbouwersknecht te Rheezerveen. Seine Lammerink zou drie jaren later trouwen met Hermina Veurink uit Rheeze.

Legger 985/1: Eigendom van Seine Lammerink, landbouwersknecht te Rheezerveen. Huisnr. A-91.

Notaris J.G. Troost verleed op 5 mei 1877 een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Hendrik Hakkers G.J.zn. te Heemse. Deze verklaarde 1500 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan landbouwer Gerrit Jan Zwijze te Loozen. Als onderpand voor de lening en de daarover verschuldigde rente stelde hij zijn huis en erf met bouwland, hooiland en heidegrond, staande en liggende te Heemse, sectie B-1138a (aktenr. 756).

Legger 3659/2: Eigendom van Hendrik Hakkers en echtgenote Fennigje Kleinlugtenbeld (zie register van overschrijving hypotheken, deel 270, nr. 81). Zij zijn op 27 mei 1858 getrouwd in Heemse. In 1883 stichting schuur. Over op:
Legger 3659/13: In 1884 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1884.

Legger 3659/14: Nieuwe sectie B-5625. Huis, schuur en erf. In 1901 boedelscheiding. Over op:
Legger 5871/9: Eigendom van Gerrit Jan Hakkers en echtgenote Antien Langejans (zie register van overschrijving hypotheken, deel 459, nr. 60). Zij zijn getrouwd op 14 juli 1887 te Heemse. In 1902 herbouw. Over op:
Legger 5871/12: In 1903 herbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1903.

Legger 5871/13: Nieuwe sectie B-6097. Huis, schuur, erf en bouwland. In 1903 successie. Over op:
Legger 5485/10: Eigendom van weduwe Antien Hakkers-Langejans. In 1908 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1909.

Legger 5485/16: In 1936 boedelscheiding. Over op:
Legger 10484/13: Eigendom van Jan Hakkers (geb. 16-08-1896) en echtgenote Geertien Nijland (zie register van overschrijving hypotheken, deel 822, nr. 44). Zij zijn op 30 mei 1924 te Heemse getrouwd. In 1949 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1949.

Legger 10484/29: Nieuwe sectie B-7560. Huis, schuren, bouwland, weiland en heide. In 1953 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 10484/30: In 1959 stichting. Over op:
Legger 10484/31: Huis, schuren, zomerhuisje, bouw- en weiland. In 1959 stichting. Over op:
Legger 10484/32: In 1967 verval vrijdom. Over op:
Legger 10484/34: In 1968 stichting. Over op:
Legger 10484/36: Huis, zomerhuisje, toiletgebouw, schuren, erf, bouw- en weiland. In 1970 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1971.

Legger 10484/37: Huis, schuren, zomerhuis, toiletgebouw, campinggebouw, erf, bouw- en weiland. In 1970 verkoop. Over op:
Legger 15756/1: Eigendom van Gerrit Jan Hakkers (geb. 28-12-1928). 

Tegenwoordig moeten we ’t Nachtegaaltje situeren op het vakantiepark De Kleine Belties aan de Rheezerweg 79 in Hardenberg (Heemse). De naam van het oude boerderijtje is nu echter: ’t Olde Hoes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.