Landhuis Heemse

Prentbriefkaart van het oorspronkelijke Landhuis Heemse, anno 1919 (Uitgever: G. de Jongh te Hardenberg).

 

Legger 2642/92: Sectie B-6641. In 1916 bouw villa in opdracht van Willem Christiaan Theodoor baron van Ittersum op een perceel weiland dat tot 1869 de huisplaats was van ’t oude erve Bolks. Hij trouwde op 28 april 1916 te Amsterdam met Anna Clasina Elisabeth Lütge. Willem Christiaan Theodoor was de tweede zoon van de burgemeester van Ambt Hardenberg, Willem baron van Ittersum. Hij was geboren op 28 januari 1885 in het landhuis Welgelegen aan de overzijde van de Scholtensdijk en daar groeide hij op. Hij volgde niet zijn vaders voetsporen, maar studeerde en werd belastingconsulent. 

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1916.

 

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1916.

 

In 1924 werd ’t landhuis verbouwd en uitgebreid, zoals blijkt uit de bewaard gebleven bouwvergunning in het archief van de gemeente Ambt Hardenberg. Het Salland’s Volksblad van 25 april 1924 bevat een advertentie m.b.t. de aanbesteding die gehouden werd op maandag 5 mei, ’s middags 17.00 uur, in ’t café Koeslag in Heemse. Later sectie B-7375.

 

Foto van het vergrote/uitgebreide Landhuis Heemse, gemaakt door Pieter van Grieken, ca. 1935.

 

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1940.

 

Op 26 september 1945 overleed Willem Christiaan Theodoor baron van Ittersum, indertijd in de volksmond het jonkertje of het foutje jonkertje genaamd. Op een andere pagina hebben we een korte biografie van de baron geplaatst. Na diens overlijden vererfde het landhuis op zijn weduwe en op zijn moeder Zwaantine Theodore van Ittersum-Walter. De weduwe bleef er nog twee jaren wonen. De woning bood vervolgens nog een tijdje onderdak aan verschillende personen, onder wie burgemeester mr. Johannes Albertus Matthijs van Oorschot. Na het overlijden van de weduwes Van Ittersum werd Wilhelmina Maria Theodora baronesse van Ittersum eigenaresse. Zij was gehuwd met Heinrich Julius Hasseley Kirchner. In 1975 is het landhuis verkocht aan Hennie Scholte en Hans de Kiewit te Ommen.

 

 

Bovenstaande kleurendia, gemaakt door ds. E.J. Loor uit Heemse, toont de kruising van de Esweg met de Scholtensdijk. Links de boerderij van de familie Veldsink. Rechts staat het Landhuis Heemse dat in deze tijd bewoond werd door het gezin van Jannes Schuldink en Sietske Jitske van der Helm. Zij woonden hier van 1953 tot 1973. Jannes was gemeenteambtenaar.