’t Gooren-Everts of Kraaienest

In het pachtboek van de havezate Heemse lezen we dat het Kraaienest werd verhuurd aan Evert Gerritsen en zijn huisvrouw Zwane Jansen. Op 4 januari werd het huurcontract vernieuwd. Evert Gerrits en Swaantje Jansen Bolks waren op 29 juni 1792 te Heemse getrouwd en meteen na hun trouwen woonden ze al op ’t Kraaienest. Dat blijkt uit een doopakte van hun oudste dochter Hendrikjen waarbij staat aangetekend dat ze geboren was op 18 april 1793 op ’t Kraainest.

 

 

Op 12 december 1820 hield notaris Antoni van Riemsdijk een boedelinventarisatie op den Huize Heemse, no. 56, te Heemse, op verzoek van de hoogwelgeboren heer jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, weduwnaar en boedelhouder van wijlen de hoogwelgeboren vrouwe Maria Clara gravinne van Rechteren, lid van de Ridderschap dezer provincie en breedgeĆ«rfde, domiciliĆ«rende op den Huize Heemse, zo voor zichzelven uit hoofde der gemeenschap van goederen tusschen zijn hoogwelgeborene en deszelfs wijlen ehevrouwe bestaan hebbende en als derzelver mede-erfgenaam voor een-vierde gedeelte haarer nalatenschap en als vruchtgebruiker van een ander vierde gedeelte derzelve, krachtens haar testamentaire dispositie op den 2 februari 1813 gepasseerd, als in naam en kwaliteit van vader en wettigen voogd van Willem Jan Petrus van Foreest, student in de rechten aan de Hooge School te Utrecht, oud 20 jaaren, Nannette van Foreest, oud 15 jaaren, Christina Louisa van Foreest, oud 13 jaaren, Theodora Sophia van Foreest (oud 9 jaaren) en Christina Ebella Cornelia van Foreest (oud 7 jaaren), deszelfs minderjarige kinderen. Tot de vele onroerende goederen behoorde de katerstede het Gooren-Everts of Kraainest, liggende te Heemse, aan en ten noorden den Bolkskamp gelegen, hebbende de zogenaamde Hessenweg agter de behuizinge langs lopen en bestaande uit derzelver behuizinge numero 36. Gerrit Bosch en echtgenote Johanna Dorgelo bemeijerden (pachtten) de katerstede (aktenr. 240, scan 16).

Notaris Antoni van Riemsdijk registreerde op 7 juli 1821 het testament van Gerrit Bosch, echtgenoot van Johanna Dorgelo. Hij verbleef daarvoor op ’t erve ’t Kraainest te Heemse, in het woonhuis numero 36 (aktenr. 93, scan 174). Een half jaar later, op 5 januari 1822, verscheen de notaris opnieuw op ’t erfjen het Kraaijnest. Hij deed dat op verzoek van Johanna Dorgelo, weduwe van wijlen Gerrit Bosch, landbouwersche op ’t Kraaijnest. Zij was moeder en voogd over haar minderjarige dochtertje Machtilda Bosch. Johanna bemeijerde en bewoonde ’t Kraaienest (aktenr. 149, scan 330).

Bij de invoering van het kadaster (anno 1832) werd ’t Kraaienest geregistreerd onder B no. 740 op legger 101 ten name van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse.

 

 

Op 25 juli 1834 vond op het erfjen het Kraainest een openbare verkoop plaats van verschillende percelen op gasten staande rogge, op verzoek van Johanna Dorgelo, weduwe van Klaas Rolleman, tappersche te Heemse. Notaris Antoni van Riemsdijk hanteerde de veilinghamer (aktenr. 1108, scan 90). Johanna Dorgelo was op 3 maart 1825 in Heemse getrouwd met Klaas Rolleman. Hij was op 16 september 1831 overleden in Heemse, huisnr. 36.

Legger 101/303: Sectie B-740. Huis en erf. In 1843 over op:
Legger 691/1: Eigendom van Hermannus (Mannes) Schrotenboer en echtgenote Hendrica Holleboom, landbouwers te Heemse. Zij waren op 7 juli 1827 getrouwd te Heemse. In 1867 verkoop. Over op:
Legger 2694/3: Eigendom van Hendricus Nicolaus van Roijen, burgemeester te Heemse (zie hulpregister no. 4 hypotheken, deel 22, nr. 451). Hij was op 11 augustus 1858 te Assen getrouwd met Johanna Gesina Sluis. In 1868 afbraak’. Over op: 

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1868.

 

Legger 2694/11: Nieuwe sectie B-4775. Bouwland.