’t Hulsebosch

Tekening van N. ten Wolde, anno 1789.

 

Verwalter Scholtus G.J. Crull registreerde op 19 december 1791 een akte waarbij procureur J.G. Pruim, namens mevrouw H.E. van Marle-Golts te Zwolle, de overdracht regelde van vaste goederen uit het erve Hulsebosch te Heemse, waaronder het woonhuis met den goorden daaraan gelegen, groot twe mudden gezaaij, met de kamp bij het huis in de Plantagie van den Huize Heemse gelegen, groot drie mudde en een schepel gezaaij, en met Platmans-Akker insgelijks in de gemelde plantagie aan de oostzijde van Schreurs Oude kamp gelegen c.s. De onroerende goederen werden overgedragen aan Isaac Reinder baron van Raesfelt en echtgenote Clara Feyoena baronesse van Raesfelt-van Sytzama, heer en vrouw van Heemse.

Opmerkelijk: 5 jaar later, op 30 april 1796, werd dezelfde overdracht nogmaals geregistreerd, maar dan door schout J.G. Pruim.