Gemeentehuis Heemse (Ambt Hardenberg)

Het gemeentehuis van Ambt Hardenberg (vanaf 1941 Hardenberg) aan het Rustenbergherplein. Op straat wandelen mw. Loor-Met en haar dochter. Voor het raadhuis staat de kenmerkende VW Kever van ds. Loor (Fotograaf: ds. E.J. Loor te Heemse).
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 26 november 1887.

De Leeuwarder Courant van 16 mei 1888 meldde:
De heer A. van Hattum te Utrecht is bekroond met den eersten prijs voor een ontwerp van een gemeentehuis te Ambt Hardenberg (Heemse). De bekroning heeft plaats gehad uit 80 ontwerpen, uit alle oorden van ons land, op eene uitgeschreven prijsvraag ingezonden. De heer Van Hattum is oud-leerling der Utrechtsche ambachtsschool en genoot zijne laatste bouwkundige opleiding van den heer E. Jelsma, directeur der school.

Enkele maanden eerder, namelijk op 19 december 1887, was in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant een advertentie geplaatst van het gemeentebestuur, waarbij de prijs was uitgeloofd:
Burgemeester en Wethouders van Ambt Hardenberg maken bekend dat door den raad dier gemeente wordt uitgeloofd een premie van f. 100,- in geld voor het best gekeurde ontwerp voor den bouw van een nieuw gemeentehuis op een daarvoor bestemd terrein in de buurtschap Heemse. Een exemplaar der voorwaarden, op deze prijsvraag betrekking hebbende, is tegen franco toezending van een postzegel van 5 cent ter gemeentesecretarie verkrijgbaar. G.A. Van Dijck, burg., J.B. Bolks, wethouder.

In het bouwkundig weekblad van 17 november 1888 werd de tekening zelfs paginagroot afgebeeld. Dankzij de digitalisering van oude bronnen door het Tresoar in Leeuwarden is dit ontwerp nu ook voor ons beschikbaar .

0516_gemeentehuis

Een jaar later, in mei 1889, kon het nieuwe gebouw in gebruik genomen worden. De kranten schreven: Het wordt algemeen geroemd als een fraai en doelmatig gebouw.

0516_gemeentehuis2
Prentbriefkaart, anno 1948.
Kleurendia van fotograaf ds. E.J. Loor te Heemse, ca. 1960.

In 1963 werd ’t oude gemeentehuis ‘geamoveerd’, nadat het nieuwe op ’t Stephanusplein in gebruik genomen was.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.