’t Warmink of Geerts

De oude boerderij van de familie Gerrits, vanouds genaamd ’t Warmink of ’t Geerts, juli 1964 (Fotograaf: ds. E.J. Loor te Heemse).

 

In 1791 werd de havezate Heemse ‘in kaart gebracht’ door tekenaar N. ten Wolde. Zijn tekeningen zijn bewaard gebleven in het Drents Archief. Op een ervan staat ook ’t Warmink ingetekend.

 

Fragment van kaart van N. ten Wolde, anno 1791.

 

In het pachtboek van de havezate Heemse lezen we dat het erve Warmink te Heemse aan ’t einde van de achttiende eeuw werd bemeijerd (gepacht) door Hermen Gerrits Scholten en huisvrouw Berendina Wijnholts Olde Waterink. Zij waren op 26 januari 1794 getrouwd te Heemse. Hermen Gerrits Scholten stierf op 12 juli 1800, waarna zijn weduwe op 15 februari 1801 hertrouwde met Albert Berends van ’t Weijerswold. Later werd ’t Warmink gepacht door Evert Gerrits en echtgenote Zwaantje Bolks.

Op 12 december 1820 hield notaris Antoni van Riemsdijk een boedelinventarisatie op den Huize Heemse, no. 56, te Heemse, op verzoek van de hoogwelgeboren heer jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, weduwnaar en boedelhouder van wijlen de hoogwelgeboren vrouwe Maria Clara gravinne van Rechteren, lid van de Ridderschap dezer provincie en breedgeĆ«rfde, domiciliĆ«rende op den Huize Heemse, zo voor zichzelven uit hoofde der gemeenschap van goederen tusschen zijn hoogwelgeborene en deszelfs wijlen ehevrouwe bestaan hebbende en als derzelver mede-erfgenaam voor een-vierde gedeelte haarer nalatenschap en als vruchtgebruiker van een ander vierde gedeelte derzelve, krachtens haar testamentaire dispositie op den 2 februari 1813 gepasseerd, als in naam en kwaliteit van vader en wettigen voogd van Willem Jan Petrus van Foreest, student in de rechten aan de Hooge School te Utrecht, oud 20 jaaren, Nannette van Foreest, oud 15 jaaren, Christina Louisa van Foreest, oud 13 jaaren, Theodora Sophia van Foreest (oud 9 jaaren) en Christina Ebella Cornelia van Foreest (oud 7 jaaren), deszelfs minderjarige kinderen. Tot de vele onroerende goederen behoorde het erve ’t Geerts, liggende te Heemse aan de Steege, ten noorden van het erve Veldsink en bestaande uit deszelfs behuizinge, schuur en schapeschot numero 53. Het erve werd bemeijerd (gepacht) door Albert Kromhof en echtgenote Swaantje Bolks (aktenr. 240, scan 16).

Bij de aanvang van het kadaster in 1832 werd het Geerts in Heemse geregistreerd onder sectie B no. 1199 op legger 101 ten name van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse.

 

Fragment van oorspronkelijke kadastrale kaart, anno 1832.

 

Legger 101/520: Sectie B-1199. Huis en erf. In 1850 verkoop. Over op:
Legger 1004/1: Eigendom van Mozes Simon Frankfort, koopman te Meppel (en mede-eigenaren). In 1855 publieke verkoop. Over op:

 

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 13 juli 1855.

 

Legger 1385/8: Eigendom van Gerhardus Everts Gerrits en echtgenote Johanna Hulzebosch. Zij waren op 8 december 1832 getrouwd te Heemse. Sectie B-1199. Huisnr. A-86. Huis, erf en schuur. In 1887 verkoop. Over op:
Legger 4731/7: Eigendom van de broers Gerrit Hendrik Gerrits en Gerrit Jan Gerrits te Heemse (zie register van overschrijving hypotheken, deel 356, nr. 57). In 1888 verkoop. Over op:
Legger 4552/12: Eigendom van Gerrit Jan Gerrits en echtgenote Jennegien Timmerman en mede-eigenaren (zie register van overschrijving hypotheken, deel 604, nr. 99). Zij waren op 21 augustus 1874 getrouwd te Heemse. In 1913 vereniging van percelen en sloop. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1913.

 

Veldwerkkaart, anno 1913.

 

Legger 4552/41: Nieuwe sectie B-6652. Huis, schuren en weiland. In 1916 bijbouw. Over op:
Legger 4552/42: In 1932 verbouw. Over op:
Legger 4552/44: In 1934 verkoop. Over op:

 

Veldwerkkaart, anno 1934.

 

Kadastrale minuutkaart, anno 1936.

 

Legger 4552/45: Nieuwe sectie B-7110. Huis, schuren en weiland. In 1937 verkoop, afstand en stichting. Over op:
Legger 4552/46: Nieuwe sectie B-7203. Huis, schuren en bouwland. In 1937 boedelscheiding. Over op:

 

Veldwerkkaart, anno 1937.

 

Legger 8474/12: Eigendom van Gerhardus Gerrits GJzn., landbouwer te Heemse (A-109) (zie register van overschrijving hypotheken, deel 833, nr. 130). In 1940 verkoop, afstand, redres plan en grootte. Over op:

 

Veldwerkkaart, anno 1939.

 

Legger 8474/15: Nieuwe sectie B-7401. Huis, schuren en bouwland. In 1944 boedelscheiding. Over op:
Legger 10637/23: Eigendom van Jan Gerrits Gerharduszoon, landbouwer te Heemse (geb. 04-12-1905) (zie register van overschrijving hypotheken, deel 905, nr. 101). In 1961 stichting. Over op:
Legger 10637/27: Huis, schuren, transformatorhuis, erf en bouwland. In 1962 verkoop enz. Over op:
Legger 10637/29: Nieuwe sectie B-7683. Huis, schuren, erf en bouwland. In 1963 verkoop. Over op:

In 1963 besloot de gemeenteraad van Hardenberg tot aankoop van dit complex ter realisering van het uitbreidingsplan Heemse. Jan Gerrits en zijn vrouw Jennigje Tempelman huurden de boerderij nog een tijdje, tot ze konden verhuizen naar de Polenweg in Heemserveen. De met riet gedekte gepotdekselde wagen- en turfschuur werd als eerste afgebroken. Begin 1966 volgde de sloop van de boerderij…

 

Veldwerkkaart, anno 1963.

 

Veldwerkkaart, anno 1963.

 

Legger 428/1396: Eigendom van de gemeente Hardenberg (zie register van overschrijving hypotheken, deel 1580, nr. 94). Nieuwe sectie B-7759. In 1964 vernieuwd. Over op:
Legger 14300/48: In 1966 sloping.

 

Veldwerkkaart, anno 1968.

 

Veldwerkkaart, anno 1968.

 

Veldwerkkaart, anno 1975.

 

Veldwerkkaart, anno 1973.

 

Veldwerkkaart, anno 2002.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.