Dorgelo

Op de achtergrond rechts de boerderij die in 1969 plaatsmaakte voor nieuwbouw aan de Scholtensdijk 26 (foto: ds. E.J. Loor).

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1837.

 

Zoals uit bovenstaande hulpkaart blijkt is in 1837 of kort daarvoor de boerderij gebouwd in opdracht van schoolmeester Hermen Jan Dorgelo en echtgenote Egberdina Hendriks. Zij waren op 17 november 1821 getrouwd te Heemse. Het betrof de bouw op het perceel dat bij de eerste kadastrale registratie in 1832 was genoteerd als bouwland onder sectie B-781.

Legger 83/14: Sectie B-1390. Huis en erf. In 1874 splitsing. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1874.

 

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1884.

 

Legger 83/45: Sectie B-5169. Kamer van huis. Huisnr. A-79. Eigendom van Gerrit Jan Hermen Dorgelo, schoolmeester te Heemse, en van echtgenote Hendrika Stoeten. Zij zijn op 8 mei 1846 getrouwd te Heemse. In 1904 boedelscheiding. Over op: 4317/8.
Legger 83/51: 
Legger 83/53: Sectie B-5623. Huis en erf. Eigendom van idem. In 1904 boedelscheiding. Over op: 4317/10.
Legger 4317/8: Sectie B-5169. Gedeelte van huis en schuur. Eigendom van Evert Jan Dorgelo en echtgenote Geesjen Altena, landbouwers te Heemse. Zij zijn op 17 april 1879 getrouwd te Heemse. In 1913 redreskaart en vereniging van percelen. Over op: Legger 4317/16.
Legger 4317/10: Sectie B-5623. Gedeelte van huis, schuur en erf. In 1913 redreskaart en vereniging. Over op: Legger 4317/16.

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1913.

 

Legger 4317/16: Nieuwe sectie B-6650. Huis, schuur en bouwland. In 1906 tiendwet. Over op:
Legger 4317/17: In 1924 stichting. Over op:
Legger 4317/19: In 1926 boedelscheiding. Over op:
Legger 9276/7: Sectie B-6650. Huis, schuur en bouwland. Eigendom van Gerrit Jan Hermen Dorgelo en echtgenote Egbertha Odink. Zij zijn op 23 augustus 1907 getrouwd te Heemse. In 1927 stichting. Over op:
Legger 9276/10: Huis, schuren en bouwland. In 1929 verkoop gedeelte van perceel. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1929.

 

Legger 9276/11: Nieuwe sectie B-6998. Huis en bouwland. In 1930 bijbouw. Over op:
Legger 9276/12: Huis, schuren en bouwland. In 1939 stichting. Over op:
Legger 9276/14: Drie huizen, schuren en bouwland. In 1939 splitsing. Over op:
Legger 9276/15: In 1940 verkoop en stichting. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1940.

 

Legger 9276/16: Nieuwe sectie B-7408. Huis, bouwland schuur en erf. In 1949 stichting. Over op:
Legger 9276/19: Sectie B-7408. Huis, schuren, bouwland en erf. In 1968 verkoop enz. Over op:
Legger 14300/144 en 10819/3: Later sectie B-8112 en B-8255.

 

Zicht op de zgn. ‘Kruzekamp’, met rechts de boerderij van Dorgelo en geheel op de achtergrond de gereformeerde kerk aan de Hessenweg (fotograaf: E.J. Loor).

 

Op het rood-omrande perceel werd rond 1836 de boerderij/woning van schoolmeester Dorgelo gebouwd.