’t Brandjans

Op 22 februari 1831 registreerde notaris Antoni van Riemsdijk een hypotheekakte, op verzoek van kleermaker Gerrit Breukelman en echtgenote Jennegien Jansen, bewoners en eigenaren van de katerstede ’t Goghes. Zij hadden 300 guldens geleend van commies Fokke Pieters Leertouwer, tijdelijk gedetacheerd te Kloosterhaar. Als onderpand voor het geleende bedrag en de verschuldigde rente stelden ze hun woonhuis met deszelfs grond en wheere, staande en gelegen te Heemse onder numero 30, wordende door hun zelven bewoond en gebruikt, alsmede den daartoe gehorenden westwaards van en aan hetzelve woonhuis in zijne eigene bepalingen gelegenen gaarden, groot nagenoeg elf roeden, hebbende eenen publieken weg ten noorden en de katersteede het Brandjans ten westen… (aktenr. 926, scan 17)

’t Brandjans werd bij de eerste kadastrale registratie in 1832 wel op de kaart gezet, maar zonder vermelding van de naam. De boerderij had sectie B-602 gekregen op legger 39 ten name van Gerrit Brand.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 39/6: Eigendom van Gerrit Brand en echtgenote Fennegien Doezeman. Zij waren op 28 juli 1808 getrouwd te Heemse. De bruidegom kwam uit Heemse en de bruid van ’t erve Doezeman uit Collendoorn. Sectie B-602. Huis, erf en schuur. In 1871 boedelscheiding. Over op:
Legger 776/10: Eigendom van Albertus Brand en echtgenote Jennigjen Schrotenboer. Zij zijn op 24 november 1849 getrouwd te Heemse. Sectie B-602. Huisnr. A-110.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

In 1892 successie. Over op:
Legger 3339/12: Eigendom van Gerrit Hendrik Gerrits en echtgenote Gerritdina Brand. Zij zijn op 6 februari 1874 getrouwd te Heemse. Sectie B-602. Huis, erf en schuur. Huisnr. A-110. In 1898 verbouw. Over op:
Legger 3339/41: In 1899 verbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1899.

Legger 3339/44: Nieuwe sectie B-5984. In 1901 bijbouw en 1902 bijbouw. In 1909 herbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1902.

Legger 3339/45: Huis, schuur en erf. In 1910 herbouw en vereniging van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1910.

Legger 3339/46: Nieuwe sectie B-6481. In 1912 boedelscheiding. Over op:
Legger 7261/35: Eigendom van Evert Gerrits en Rika Kleijan. Zij zijn op 19 oktober 1900 getrouwd te Heemse. Sectie B-6481. Huis, schuur en weiland te Heemse. In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1945.

Legger 7261/42: Sectie O-74. Huis en grasland aan de Lentersdijk. In 1954 boedelscheiding. Over op:
Legger 12514/1: Eigendom van Gerrit Hendrik Gerrits Ezn. (geb. 27-11-1908) en Aaltje Odink. Zij zijn op 29 oktober 1937 getrouwd te Heemse. Sectie O-74. Huis en grasland, Esdwarsweg 2 (later sectie O-3993).