’t Gerbers op de Oldenhof

Op 3 maart 1830 werd ’t Gerbers op den Oldenhoff bewoond door Wolter Kamphuis, weduwnaar van Aaltjen Woelderink, zoals blijkt een akte van boedelinventarisatie, opgemaakt door notaris Willem Swam (aktenr. 370, scan 19). Wolter en Aaltjen waren op 2 maart 1820 te Gramsbergen getrouwd. De inventaris werd opgemaakt, omdat Wolter voornemens was om te hertrouwen. Dat huwelijk werd op 4 maart 1831 voltrokken in Gramsbergen. Zijn tweede echtgenote was Albertien Schultink