’t Jentink

Op 29 juli 1770 trouwde Lambert Jentingen in de kerk te Hardenberg met Wibbegien Uelderink. Beiden waren geboren en getogen in Brucht.

Uit het huwelijk werden zes kinderen geboren. De oudste zoon, Derk Jan, kwam op 3 december 1776 ter wereld en hij zou zijn ouders later opvolgen als boedelhouder op ’t Jentink.
Op 7 juli 1809 trouwde hij in ’t gericht te Hardenberg met Annechien Meijerink, eveneens afkomstig uit Brucht.

In de oudste kadastrale leggers, anno 1832, komt het erve Jentink voor onder sectie F no. 107 op de zgn. Bruchter Esch op leggernummer 173. Het was toen eigendom van landbouwer Derk Jan Jentink en echtgenote Annechien Meijerink.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 173/5: Sectie F-107. Huis en erf. In 1856 boedelscheiding. Over op
Legger 1372/5: Eigendom van zoon Derk Jentink en echtgenote Geesjen Kwant en overige erfgenamen. Derk en Geesjen waren op 30 juni 1848 getrouwd te Heemse. In 1868 verklaring. Over op:
Legger 1370/8: Eigendom van Derk Jentink en Geesjen Kwant (zie hulpregister no. 4 hypotheken, deel 22, nr. 1487). Huisnr. B-21. 

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

In 1894 boedelscheiding. Over op:
Legger 5226/4: Eigendom van Berend Jan Oldewaterink (zoon van Jan Oldewaterink en Wibbichjen Jentingen) en echtgenote Johanna Eshuis (zie register van overschrijving hypotheken, deel 409, nr. 17). Zij waren op 28 april 1887 getrouwd te Heemse. Huis, erf, schuur en bakhuis. In 1901 sloop en stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1901 (sectie F-2044).

Legger 5226/44: Nieuwe sectie F-2044. Huis, schuur, erf, bouw- en weiland op de Bruchter Esch. In 1926 inwendige verbouwing. Over op:
Legger 5226/66: In 1934 boedelscheiding. Over op:
Legger 10172/22: Eigendom van Hendrik Veltink en echtgenote Geesje Oldewaterink (zie register van overschrijving hypotheken, deel 795, nr. 120). Zij waren getrouwd op 12 mei 1910 te Heemse. In 1936 redres en vereniging. Over op:
Legger 10172/28: Nieuwe sectie F-2928. Huis, schuren, erf en bouwland. In 1948 verkoop gedeelte. Eigendom van weduwe Geesje Veltink-Oldwaterink (voor de helft) en van Johannes van der Velde (geb. 12-08-1931) (de andere helft). Over op:
Legger 10172/42: Nieuwe sectie F-3126. Huis, schuren en bouwland. In 1965 stichting. Over op:
Legger 10172/43: In 1972 splitsing. Woning aan de Maatdijk 2.