Oude huisplaatsen

In dit overzicht worden per kern de oude huisplaatsen benoemd die al vanaf de invoering van het kadaster ‘op de kaart’ staan. Denk dan bijv. aan de van oudsher gewaarde boerderijeni n de verschillende marken.

De kernen: