Harke van der Meulen

Harke van der Meulen (1901-1977) was een hoofdonderwijzer die les heeft gegeven aan de openbare lagere school te Loozen-Den Velde.


Harke van der Meulen is geboren op 29 maart 1901 te Hoornsterzwaag in de Friese gemeente Schoterland, als zoon van Wiebe van der Meulen en Fimke Jongstra. Hij trouwde op 25 oktober 1940 te Gramsbergen met Martentje van der Meulen.

Op 31 mei 1932 vestigde Van der Meulen zich vanuit Exloo, gem. Odoorn, in de gemeente Gramsbergen om als hoofdonderwijzer in Den Velde aan de slag te gaan, als opvolger van Andries Tenburg. Onder zijn leiding vierde de school het vijftigjarig bestaan van het schoolgebouw. Van der Meulen gaf ook leiding aan landbouwcursussen in Gramsbergen.

In 1966 verliet Van der Meulen de gemeente om zich te gaan vestigen in Oosterwolde, gemeente Ooststellingwerf. De oud-onderwijzer overleed op 21 maart 1977 in het ziekenhuis in Coevorden, waarna hij werd begraven op het kerkhof van Wijnjewoude.