Schoolfeest op de Mars.

In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 10 september 1877 vonden we:
“Hardenberg, 7 sept. Gisteren werden alhier alsmede in het naburige dorp Heemse, vanwege de afd. Volksonderwijs, schoolfeesten gegeven. Nadat de kinderen ten 10 ure in de scholen bijeengekomen en aldaar op krentebroodjes, melk en chocolaad onthaald waren, trokken die van hier, met de onderwijzers en commissarissen aan het hoofd, naar de school te Heemse, alwaar ook de schoolkinderen van de buurtschappen Rheeze, Diffelen en Collendoorn waren samengekomen. Van daar deden zij gezamenlijk, ten getale van circa 400, allen met vlagjes voorzien, een optocht naar en door Hardenberg en scheidden vervolgens weder op de Mars, nabij de stad, alwaar speelplaatsen waren gereed gemaakt, ten einde zich met ringsteken, zakloopen, koekslaan enz. te kunnen vermaken, waarvoor tevens doelmatige prijzen aanwezig waren, die vervolgens werden uitgereikt. Tenslotte keerden allen naar de scholen terug, werden aldaar nogmaals op de vorige wijze onthaald en werd aan elk kind bovendien een geschenk uitgereikt. Onder begunstiging van fraai weder liep alles in de beste orde af tot groot genoegen van ouders en kinderen”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *